Безжични функции

Тази глава описва как се използват комуникационните функции за свързване на фотоапарата към смартфон или таблет (наричани тук общо „смартфони“) през Wi-Fi и изпращане на изображения, дистанционно управление на фотоапарата или извършване на други операции.

Внимание

  • Този фотоапарат може да се свързва чрез Wi-Fi само към смартфони.

Внимание

  • Важно

  • Вземете предвид, че компанията Canon не може да поеме отговорност за загуби или щети поради използване на фотоапарата с неправилно зададени мрежови настройки. Наред с това, Canon не може да бъде подведена под отговорност за всякакви други загуби или щети, причинени от използването на фотоапарата.

    Вземете мерки за сигурност, които считате за необходими по ваша преценка, когато използвате мрежа. Canon не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от неупълномощен достъп или други пробиви в сигурността на данните.