GPS функции

Към заснетите снимки и видео могат да бъдат добавени GPS геолокационни данни (географска ширина, географска дължина и надморска височина), получени от смартфон чрез Bluetooth.

Активирайте услугите за определяне на местоположението в смартфона.

Внимание

 • Поради естеството на GPS технологията данните за надморска височина не са толкова точни, колкото тези за географска ширина или дължина.
 • Възможно е към снимките да не се добавят геолокационни данни непосредствено след включването на фотоапарата.
 • Държави/региони, разрешаващи използването на GPS функции

 • Употребата на GPS функцията е забранена в някои държави и региони и незаконната употреба на тази функция може да е наказуема според националните или местните закони. За да избегнете нарушаването на регулациите за GPS, посетете уебсайта на Canon, за да проверите къде употребата е позволена. Вземете предвид, че Canon не може да носи отговорност за каквито и да е проблеми, произтичащи от използването на GPS функции в други държави и региони.

  • Тъй като използването на GPS функции може да бъде ограничено в някои държави и региони, следвайте местните закони и разпоредби на държавата, в която използвате фотоапарата. Бъдете внимателни, когато използвате GPS функцията в чужбина.
  • Бъдете внимателни, когато използвате GPS функции на места, на които е забранено използването на електронни устройства.
  • Други хора ще могат да определят местонахождението ви и да ви идентифицират чрез геолокационните данни, запаметени във вашите снимки и видео. Бъдете внимателни, когато споделяте снимки или видео с добавени геолокационни данни или файлове с GPS регистри (например, когато ги споделяте онлайн, където много хора могат да ги видят).

GPS настройки

 1. Стартирайте Camera Connect.

 2. Изберете [Wireless communication: GPS settings/Wireless communication: GPS настройки].

 3. Изберете [GPS via mobile/GPS чрез мобилен телефон].

  • Изберете [Enable/Разрешено].
 4. Снимайте.

  • Уверете се, че на екрана на фотоапарата е изведено [Bluetooth].
  • Изберете [GPS information display/GPS показания] и преди да снимате, се уверете, че е изведена GPS информация.
  • Вашите снимки вече ще са с добавени геолокационни данни.
  • Отсега нататък снимките, които заснемате при включено приложение Camera Connect, ще бъдат с добавени геолокационни данни.

Забележка

 • Геолокационните данни към видеозаписи се добавят в момента на стартирането на записа.
 • В екрана [GPS information display/GPS показания] можете да прегледате геолокационните данни, добавени към заснетите изображения. Редът, в който са показани данните (от горе надолу), е: географска ширина, дължина, височина и [UTC/координирано универсално време] (дата и час на заснемане).
 • [UTC]: Координирано универсално време, съвпада с GMT (средно време по Гринуич).
 • [---] се извежда вместо числова стойност за елементите, които не са налични във вашия смартфон, или елементите, които не са запаметени правилно.
 • В някои случаи получаването на GPS сигнал може да отнеме по-дълго време.