Отстраняване на неизправности

Действия при съобщения за грешка

Отстранете всички грешки, изведени във визьора, като следвате приведените примери.

11 12

11: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • Стартирано ли е приложението Camera Connect??

  • Установете връзка чрез Camera Connect ().

12: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • Включен ли е смартфонът?

  • Включете смартфона и изчакайте. Ако връзка все още не може да бъде установена, изпълнете процедурите за установяване на връзка отново.

Предупреждения за използването на функцията за комуникация

В случай на ниска скорост на трансфер, лоша комуникация, нестабилна картина или други проблеми при използване на функцията за комуникация, опитайте да приложите някоя от мерките по-долу.

Ако скоростта на комуникация на безжичната LAN връзка е намалена поради въздействие на посочените по-долу електронни устройства, спрете да ги използвате или установете комуникация на по-голямо разстояние от тях.

 • Фотоапаратът се свързва с безжични мрежи по стандарта IEEE 802.11b/g/n в честотната лента 2,4 GHz. Поради това, скоростта на комуникация на безжичната LAN мрежа може да се намали, ако наблизо има устройства с Bluetooth, микровълнови фурни, безжични телефони, безжични микрофони, смартфони или други подобни устройства, работещи в същата честотна лента.

Сигурност

Ако настройките за сигурност не са били правилно зададени, може да възникнат изброените по-долу проблеми.

 • Следене на комуникацията

  Трета страна със зловредни намерения може да следи безжичната ви LAN комуникация и да се опита да се сдобие с данните, които изпращате.

 • Неупълномощен мрежов достъп

  Трета страна със зловредни намерения може да получи неупълномощен достъп до мрежата ви и да открадне, промени или унищожи информацията ви. Наред с това, може да станете жертва на други видове неупълномощен достъп, като например имперсонация (когато някой краде самоличност, за да получи достъп до поверителна информация) или атаки "трамплин" (когато някой чрез неупълномощен достъп използва вашата мрежа, за да прикрие следите си, когато прониква в други системи).

Препоръчва се да се възползвате от системите и функциите за пълна защита на мрежата ви, за да предотвратите появата на такива проблеми.