Прекратяване на връзки или повторно свързване

Прекратяване на връзки

  1. Изберете [Disconnect,exit//Прекратяване, изход].

  2. Изберете [OK].

Повторно свързване

  1. Изберете [Wireless communication: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless communication: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете [Smartphone Connect to smartphone/Smartphone Свързване към смартфон].

  3. Подгответе смартфона.

    • Подгответе смартфона, като следвате показаните на екрана инструкции.
    • Ако настройките на смартфона са били променени, възстановете предходните настройки, за да разрешите свързване с фотоапарата.