Заснемане на снимки и запис на видео

Тази глава описва функциите за снимане и ви запознава с настройките от менюто в панела ([Shooting and Recording]).