Използване на фотоапарата като монокъл

  1. Увеличете.

    • Всяко натискане на бутона Zoom превключва между три нива на увеличение.
  2. Фокусирайте обекта.

    • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

Забележка

  • Фотоапаратът се изключва автоматично, ако е оставен в покой за интервала от време, зададен в [Set-up: Viewfinder off/Set-up: Изключване визьор] ().