Метод на снимане

Можете да изберете подходящия за сцената или обекта метод на снимане.

  1. Изберете [Shooting: Drive mode/Shooting: Метод на снимане].

  2. Задайте метод на снимане.

  • [Single shooting] Single shooting/Единични снимки

    Когато задържите спусъка натиснат докрай, ще се заснеме само една снимка.

  • [Continuous shooting] Continuous shooting/Серия от снимки

    Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 10 снимки/s.

Внимание

  • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се понижи в зависимост от фактори, като скорост на затвора, условия на обекта и яркост.
  • Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще бъде временно забранено.