Компенсация на експонацията

Чрез задаване на положителна или отрицателна компенсация на експонацията можете да направите изображенията по-светли или по-тъмни в сравнение със стандартната експонация.

Можете да задавате компенсация на експонацията до ±3 единици през 1⁄3 стъпка.

 1. Изберете [Shooting: Exposure comp./Shooting: Компенсация на експонацията].

 2. Задайте ниво на компенсация.

  Увеличена експонация за постигане на по-светло изображение

  Намалена експонация за постигане на по-тъмно изображение

  • Натиснете бутона Shutter или Movie recording, за да изберете ниво на компенсация на експонацията, и след това натиснете SET.
 3. Направете снимката.

  • За да отмените компенсацията на експонацията, върнете нивото на експонацията към ±0.

Забележка

 • Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след като изключите фотоапарата.