Менюта в панела: Възпроизвеждане

Внимание

  • [Playback: RAW image processing/Playback: Обработка на RAW изображения] и [Playback: HEIF→JPEG conversion/Playback: HEIF→JPEG конвертиране] не се показват в режим Scene Intelligent Auto.