Размяна на функциите на главния селектор и селектора за бърз контрол 2

Можете да размените функциите, присъединени към тези селектори, използвани в екрана за възпроизвеждане на изображения.

 1. Изберете [Playback: Switch Main Dial/Quick Control Dial 2/Playback: Превключване Main Dial/Quick Control Dial 2].

 2. Изберете опция.

  • [Disable/Забранено]

   Main dial Image jump/Прескачане между изображенията

   Quick control dial 2 Magnify/Index view/Увеличаване/индексно възпроизвеждане

  • [Enable/Разрешено]

   Main dial Magnify/Index view/Увеличаване/индексно възпроизвеждане

   Quick control dial 2 Image jump/Прескачане между изображенията

Забележка

 • Съответните символи в менютата и на екраните, като например в екрана за бърз контрол и в екрана за увеличаване/намаляване, също се променят.