Координатна мрежа при възпроизвеждане

Можете да покажете координатна мрежа върху изображенията при възпроизвеждане на единични изображения. Тази функция е удобна за проверка на ориентацията на снимките спрямо хоризонтала или вертикала, както и за композиране на снимки.

  1. Изберете [Playback: Playback grid/Playback: Координатна мрежа при възпроизвеждане].

  2. Изберете опция.