Изглед с увеличаване

Можете да увеличите заснетите изображения.

 1. Увеличете изображението.

  • Завъртете селектора Quick control dial 2 по часовниковата стрелка
  • Активира се изгледът с увеличаване. Позицията на увеличената зона (1) е показана в долната дясна част на екрана заедно с [Quick control dial 2Magnify or reduce].
  • За да увеличите изображението, завъртете селектора Quick control dial 2 по часовниковата стрелка.
  • За да намалите изображението, завъртете селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка. За групово възпроизвеждане () продължете да въртите селектора.
 2. Местете увеличената зона.

  • Използвайте Multi-controller, за да местите увеличената зона.
  • Натиснете бутона Magnify or reduce или MENU, за да отмените изгледа с увеличаване.

Забележка

 • За да превключите към други изображения при текущия коефициент на увеличение, завъртете селектора Quick control dial 1.
 • Увеличаване на е достъпно за видео.

Настройване на първоначалното увеличение и позиция

Можете да зададете началния коефициент на увеличение и стартовата позиция за увеличаване, като изберете [Playback: Magnificatn (apx)/Playback: Увеличение (прибл.)].

 • 2x, 4x, 8x, 10x (от центъра)

  Увеличаването ще започне от центъра на изображението с избрания коефициент на увеличение.

 • Actual size (from selected pt)/Действителен размер (от избрана точка)

  Пикселите на изображението се възпроизвеждат с действителен размер (приблиз. 100%). Увеличаването ще започне от AF точката, която е постигнала фокус. Ако изображението е било заснето с ръчно фокусиране, увеличаването ще започне от центъра на изображението.

 • Same as last magnif. (from ctr)/Същото увеличение като предходното (от центъра)

  Запазва се увеличението от последния път, когато сте натиснали бутона Playback или Magnify or reduce, за да затворите изгледа с увеличаване. Увеличаването започва от центъра на изображението.