การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ

ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้]

 4. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • ก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้โฟกัสด้วย AF () หรือโฟกัสด้วยตนเอง ()
  • ตามค่าเริ่มต้น [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เพื่อให้กล้องโฟกัสตลอดเวลา ()
  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสโดยใช้พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติที่คุณกำหนด
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณยังสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ
  • [ตัวแสดงการโฟกัสREC] (1) จะแสดงขึ้นที่ด้านขวาบนในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว และกรอบสีแดงรอบหน้าจอจะกะพริบ
  • เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนสำหรับภาพเคลื่อนไหว (2)
  • หากต้องการหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง คุณยังสามารถหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [หยุดภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว]

ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

 4. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และตรวจสอบตัวแสดงระดับค่าแสง
  • กดปุ่ม ปุ่มขึ้น เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์, ค่ารูรับแสง, ระดับแสง หรือความไวแสง ISO จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อตั้งค่า
  • ความไวแสง ISO ยังสามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม ISO
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรม ()
 5. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือความไวแสง ISO ซึ่งอาจบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสงหรือสร้างจุดรบกวนมากขึ้นด้วยความไวแสง ISO สูง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติไว้ คุณสามารถกดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคความไวแสง ISO หลังจากล็อคระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้ว สามารถยกเลิกการล็อคความไวแสง ISO ได้โดยกดปุ่ม ล็อค AE อีกครั้ง
 • หากคุณกดปุ่ม ล็อค AE และจัดองค์ประกอบภาพใหม่ คุณจะเห็นความแตกต่างของระดับแสงที่ตัวแสดงระดับแสง () เปรียบเทียบกับเมื่อกดปุ่ม ล็อค AE

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง หรือเลือก [อัตโนมัติ] เพื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ISO โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรมที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่กำหนด

อัตราเฟรม ความเร็วชัตเตอร์ (วินาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
119.9 fps 1/4000–1/125
100.0 fps 1/4000–1/100
59.94 fps 1/4000–1/8
50.00 fps
29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps

วิดีโอเพื่อสาธิตสินค้า การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อสาธิตสินค้า

วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องสามารถได้รับการโฟกัสก่อน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสาธิต รีวิวผลิตภัณฑ์ หรือสถานการณ์ที่คล้ายกัน

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [วิดีโอเพื่อสาธิตสินค้า]

 4. บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อสาธิตสินค้า

  • บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกันกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ

  ข้อควรระวัง

  • ไม่มีจุด AF แสดงขึ้น
  • ไม่สามารถเลือกวัตถุด้วยตนเองได้

โหมดภาพเคลื่อนไหว IS การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโหมด IS

คุณสามารถลดอาการกล้องสั่นได้เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถให้การป้องกันภาพสั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS ก็ตาม เมื่อใช้เลนส์ IS ให้ปรับสวิตช์ระบบป้องกันภาพสั่นไปที่ ON

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [โหมดภาพเคลื่อนไหว IS]

  ข้อควรระวัง

  • ตามค่าเริ่มต้น [ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS] จะถูกตั้งค่าเป็น [เพิ่มประสิทธิภาพ]
 4. เลือกตัวเลือกการป้องกันภาพสั่น

  • กดปุ่ม ล็อค AE
  • ปิด (ปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว): ปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่น บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยมุมรับภาพปกติ
  • เปิด (เปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว): เปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่น ภาพจะขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อย
  • เพิ่มประสิทธิภาพ (เพิ่มประสิทธิภาพดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว): เปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นที่สูงกว่า [เปิด] ภาพจะขยายใหญ่มากขึ้น
  • ปรับระดับอัตโนมัติ (ปรับระดับภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ): รักษาระดับภาพในแนวนอนเสมอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  หมายเหตุ

  • เพื่อหลีกเลี่ยงภาพระยะใกล้ของใบหน้าเมื่อหน้าจอหันไปทางด้านหน้าของกล้องสำหรับการบันทึกที่จะรวมใบหน้าของคุณ คุณสามารถสลับโหมด IS จาก [เพิ่มประสิทธิภาพดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว] (เพิ่มประสิทธิภาพ) เป็น [เปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว] (เปิด) เป็น [ปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว] (ปิด) ซึ่งจะซูมออกในแต่ละครั้ง ไม่เช่นนั้น คุณสามารถแตะ [ซูมออก] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยตรง
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกันกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ช่วงการรับแสงสูง ซึ่งจะรักษารายละเอียดในส่วนสว่างของฉากที่มีคอนทราสต์สูง

หมายเหตุ

 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็น Full HD29.97 fpsIPB (มาตรฐาน) (NTSC) หรือ Full HD25.00 fpsIPB (มาตรฐาน) (PAL)
 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหว HDR]

 4. บันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

  • บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกันกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดไฟล์และระยะเวลาที่บันทึกได้ โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากมีการรวมหลายเฟรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว HDR บางส่วนของภาพเคลื่อนไหวจึงอาจดูบิดเบี้ยว ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นในการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้องที่ได้รับผลกระทบจากกล้องสั่น ดังนั้นให้ลองใช้ขาตั้งกล้อง โปรดทราบว่าแม้จะใช้ขาตั้งกล้องสำหรับการบันทึกภาพ ร่องรอยภาพที่เหลืออยู่หรือจุดรบกวนอาจเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อเทียบกับการเล่นภาพปกติ ในขณะที่เล่นภาพเคลื่อนไหว HDR เฟรมต่อเฟรมหรือเล่นภาพช้า
 • สีและความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนไปมากในชั่วขณะหนึ่ง หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR นอกจากนี้ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ได้รับการอัพเดทชั่วคราวและเฟรมหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้ ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง

คุณสามารถบันทึกภาพได้โดยใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน [ตั้งค่า: ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (โหมด C)] ()

ตามค่าเริ่มต้น การบันทึก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้] จะถูกใช้

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

  [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้] จะแสดงขึ้นเมื่อบันทึก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้] ไว้ใน [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (โหมด C)] และ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จะแสดงขึ้นเมื่อบันทึก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ไว้

 4. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำแนะนำสำหรับโหมดถ่ายภาพที่คุณบันทึกไว้

การถ่ายภาพนิ่ง

ไม่รองรับการถ่ายภาพนิ่งในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว หากต้องการถ่ายภาพนิ่ง ให้หมุนปุ่มโหมดเพื่อสลับไปยังโหมดถ่ายภาพอื่น

การแสดงข้อมูล (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนบนหน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู การแสดงข้อมูล

ข้อควรระวัง

 • เวลาที่เหลืออยู่ที่แสดงขึ้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นเพียงข้อกำหนดเท่านั้น
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลงก่อนถึงเวลาการบันทึกที่แสดงขึ้นในขั้นต้น หากไอคอน [จำกัดความร้อนสูงเกินไป (สีแดง)] สีแดงปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงขึ้นในระหว่างการบันทึก ()