ข้อควรระวังทั่วไปในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การแสดงคำแนะนำก่อนการบันทึกภาพ

คำแนะนำอาจแสดงขึ้นเมื่อกล้องเริ่มทำงาน หลังจากปรับการตั้งค่า หรือในสถานการณ์อื่นๆ

คำแนะนำเตือนว่าภายในกล้องอาจร้อนขึ้นหากบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้การตั้งค่าปัจจุบัน และหากคุณทำการบันทึกต่อไป กล้องอาจจะปิดลงโดยอัตโนมัติ

หากคุณจะบันทึกเป็นระยะเวลานาน ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าที่ระบุไว้ในคำแนะนำ (เช่น ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือใช้การซูมดิจิตอล) เพื่อให้คุณสามารถบันทึกได้โดยที่กล้องไม่แสดงคำแนะนำ

หากคุณต้องการบันทึกโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า โปรดสังเกตตัวแจ้งเตือนใดๆ ที่แสดงขึ้นขณะที่คุณบันทึก

การแสดงตัวแจ้งเตือนในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ตัวแสดง 10 ระดับ (1) จะปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีที่อุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงเกินไป

เมื่ออุณหภูมิภายในสูงขึ้น ระดับบนตัวแสดงจะขยายไปทางขวา ระดับที่เพิ่มขึ้นเร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ ระดับ 1–7 จะระบุเป็นสีขาว แต่เมื่ออุณหภูมิถึงระดับ 8 สีจะเปลี่ยนไป

[เตือนอุณหภูมิสีแดง] จะกะพริบเป็นสีแดงหากคุณทำการบันทึกต่อหลังจากที่ตัวแสดงถึงระดับ 9 ซึ่งระบุเป็นสีส้ม ไอคอนที่กะพริบแสดงว่ากล้องจะปิดโดยอัตโนมัติในไม่ช้า

ข้อความจะปรากฏขึ้นหากคุณยังคงบันทึกต่อไปในขณะที่ไอคอนกำลังกะพริบ และกล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ

 • การบันทึกในภายหลัง

  หากยังคงต้องการบันทึกโดยใช้การตั้งค่าเดิม ให้ปิดกล้องและปล่อยให้เย็นลงสักครู่ โปรดทราบว่ากล้องอาจร้อนเกินไปอีกครั้งหลังจากที่คุณทำการบันทึกต่อ

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • หากคุณบันทึกบางสิ่งบางอย่างที่มีรายละเอียดสูง อาจเกิดลายคลื่นหรือสีผิดเพี้ยนได้
 • หากตั้งค่า [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] และมีการเปลี่ยนแปลงความไวแสง ISO หรือค่ารูรับแสงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สมดุลแสงขาวอาจเปลี่ยนไปเช่นกัน
 • หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED ภาพเคลื่อนไหวอาจเกิดการกะพริบ
 • เมื่อคุณดำเนินการโฟกัสอัตโนมัติด้วยเลนส์ USM ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อย จุดรบกวนที่เป็นแถบแนวนอนอาจถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหว จุดรบกวนประเภทเดียวกันอาจเกิดขึ้น หากคุณโฟกัสด้วยตนเองกับเลนส์บางตัวที่มีวงแหวนโฟกัสอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำให้ทดสอบบันทึกภาพเคลื่อนไหวสักสองสามคลิป หากคุณตั้งใจจะทำการซูมในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การซูมขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้ระดับแสงเปลี่ยนไป หรือมีการบันทึกเสียงเลนส์ ระดับเสียงไม่สม่ำเสมอ การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ไม่ถูกต้อง หรือสูญเสียการโฟกัส
 • ค่ารูรับแสงขนาดใหญ่อาจทำให้การโฟกัสล่าช้า หรือทำให้ไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง
 • การใช้งาน AF ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้: การสูญเสียโฟกัสชั่วคราวที่สำคัญ การบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพเคลื่อนไหว การหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวชั่วคราว หรือการบันทึกเสียงกลไกของเลนส์
 • หลีกเลี่ยงการบังไมโครโฟนในตัวกล้องด้วยนิ้วของคุณหรือวัตถุอื่นๆ
 • การเชื่อมต่อหรือการถอดสาย HDMI ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการสิ้นสุดการบันทึก
 • หากจำเป็น โปรดดู ข้อควรระวังทั่วไปในการถ่ายภาพนิ่ง เช่นกัน
 • กล้องอาจร้อนขึ้นเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ใช้ขาตั้งกล้องหรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้อง
 • การบันทึกภาพและคุณภาพของภาพ

 • หากเลนส์ที่ติดมีระบบป้องกันภาพสั่นและคุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ ON ระบบป้องกันภาพสั่นจะทำงานตลอดเวลา แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม ซึ่งจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และอาจลดระยะเวลารวมในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันภาพสั่น เช่น เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง แนะนำให้คุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ ปิด
 • หากความสว่างเปลี่ยนไปขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปิดรับแสงอัตโนมัติ ภาพเคลื่อนไหวอาจดูเหมือนจะหยุดชั่วขณะ ในกรณีนี้ ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการเปิดรับแสงเอง
 • หากในภาพมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า พื้นที่สว่างอาจแสดงเป็นสีดำบนหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
 • จุดรบกวนในภาพหรือสีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสง ISO สูง อุณหภูมิสูง ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ หรือภายใต้สภาพแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
 • คุณภาพวิดีโอและเสียงของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอาจแย่ลงในอุปกรณ์อื่นๆ และอาจไม่สามารถทำการเล่นได้ แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะรองรับรูปแบบ MP4 ก็ตาม
 • หากคุณใช้การ์ดที่มีความเร็วในการเขียนช้า ตัวแสดงระดับอาจปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัวแสดงระดับจะแสดงจำนวนข้อมูลที่ยังไม่ได้เขียนลงในการ์ด (ความจุที่เหลืออยู่ของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ภายใน) และจะเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อการ์ดทำงานช้าลง หากตัวแสดงระดับ (1) เต็ม การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดโดยอัตโนมัติ

 • หากการ์ดมีความเร็วในการเขียนสูง ตัวแสดงระดับจะไม่ปรากฏหรือระดับ (หากแสดง) จะไม่เพิ่มขึ้นมาก ก่อนอื่นให้ทดสอบบันทึกภาพเคลื่อนไหวสักสองสามคลิปเพื่อดูว่าการ์ดสามารถเขียนได้เร็วพอหรือไม่
 • หากตัวแสดงระดับแสดงว่าการ์ดเต็ม และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหยุดลงโดยอัตโนมัติ เสียงที่ใกล้กับจุดสิ้นสุดของภาพเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถบันทึกได้อย่างถูกต้อง
 • หากความเร็วในการเขียนของการ์ดต่ำ (เนื่องจากการแตกแฟรกเมนต์) และตัวแสดงระดับปรากฏขึ้น การฟอร์แมตการ์ดอาจทำให้ความเร็วในการเขียนสูงขึ้น

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • แต่ละครั้งที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นในการ์ด
 • ระยะมองเห็น (การครอบคลุม) อยู่ที่ประมาณ 100%
 • หากต้องการเปิดใช้งานการเริ่ม/การหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ให้ตั้งค่า [กดจนสุด] สำหรับ [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว] เป็น [เริ่ม/หยุดบันทึกเคลื่อน.] ()
 • สามารถใช้ไมโครโฟนภายนอกส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้กับแจ็คขนาดเล็ก 3.5 มม.
 • ไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อใดๆ จะถูกใช้แทนไมโครโฟนในตัวกล้อง
 • ค่าโฟกัสที่ตั้งไว้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะสามารถใช้งานได้เมื่อใช้เลนส์ถ่ายภาพไกล (ช่วงพิเศษ) ที่มีฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งออกสู่ตลาดในครึ่งหลังของปี 2011 เป็นต้นมา
 • การสุ่มตัวอย่างสี YCbCr 4:2:0 (8-bit) และพิกัดสี BT.709 จะถูกใช้สำหรับภาพเคลื่อนไหว 4K และ Full HD