การโฟกัสด้วยตนเอง

เมื่อไม่สามารถหาจุดโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ คุณสามารถขยายภาพและโฟกัสด้วยตนเอง

 1. ตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่ MF

  • สำหรับเลนส์ RF ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: โหมดโฟกัส] เป็น [MF]

  • สำหรับเลนส์ RF ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ MF

 2. ขยายภาพ

  • การกดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วตามด้วยปุ่ม ข้อมูล จะเปลี่ยนอัตราการขยายภาพดังต่อไปนี้
 3. เลื่อนพื้นที่ขยายภาพ

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อเลื่อนพื้นที่ขยายภาพให้อยู่ในตำแหน่งสำหรับการโฟกัส
  • หากต้องการให้พื้นที่ขยายภาพอยู่ตรงกลาง ให้กดปุ่ม MENU
 4. โฟกัสด้วยตนเอง

  • ในขณะที่มองภาพขยาย ให้หมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์เพื่อปรับโฟกัส
  • หลังจากจับโฟกัสได้แล้ว ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อกลับสู่การดูภาพแบบปกติ

หมายเหตุ

 • ในขณะดูภาพแบบขยาย การเปิดรับแสงจะถูกล็อค
 • แม้ขณะโฟกัสด้วยตนเอง คุณก็สามารถใช้ชัตเตอร์แบบแตะเพื่อถ่ายภาพได้

การตั้งค่าการเน้นสีจุดโฟกัส (เน้นเส้นขอบ)

ขอบของวัตถุที่โฟกัสสามารถแสดงเป็นสี เพื่อช่วยให้การโฟกัสง่ายขึ้น คุณสามารถตั้งค่าสีของเส้นขอบ และปรับค่าความไว (ระดับ) ของการตรวจจับเส้นขอบ

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตั้งค่าการเน้นสีจุดโฟกัส]

 2. เลือก [การเน้นสี]

  • เลือก [เปิด]
 3. ตั้งค่า [ระดับการเน้นสี] และ [สี]

  • ตั้งค่าตามความจำเป็น

ข้อควรระวัง

 • หากต้องการแสดงภาพแบบขยาย การแสดงผลการเน้นสีจะไม่แสดง
 • ในระหว่างการส่งสัญญาณออกทาง HDMI การแสดงผลการเน้นสีจะไม่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI โปรดทราบว่าการแสดงผลการเน้นสีจะแสดงบนหน้าจอกล้องเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การแสดงผ่าน HDMI] เป็น [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก]
 • การเน้นสีจุดโฟกัสอาจออกมาไม่ชัดเจนเมื่อใช้ความไวแสง ISO สูง โดยเฉพาะเมื่อการขยายความไวแสง ISO ถูกตั้งค่า หากจำเป็น ให้ลดความไวแสง ISO หรือตั้งค่า [การเน้นสี] เป็น [ปิด]

หมายเหตุ

 • การแสดงผลการเน้นสีที่แสดงบนหน้าจอจะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ

ตัวช่วยโฟกัส

การตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตัวช่วยโฟกัส] เป็น [เปิด] จะมีกรอบตัวช่วยที่แสดงทิศทางเพื่อปรับโฟกัสและขอบเขตการปรับที่จำเป็น

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: ตัวช่วยโฟกัส]

 2. เลือก [เปิด]

  • หากต้องการแสดงกรอบตัวช่วยบนใบหน้าของบุคคลที่ตรวจพบว่าเป็นเป้าหมายหลัก ให้ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เป้าหมายที่ตรวจจับ] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่มี] คุณยังสามารถแสดงกรอบตัวช่วยใกล้กับดวงตาของบุคคลที่ตรวจพบว่าเป็นเป้าหมายหลักได้โดยการตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน]
  • หลังจากกดปุ่ม เลือกจุด AF คุณสามารถใช้ปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อเลื่อนกรอบตัวช่วยไปในทิศทางที่คุณกด
  • ในการตั้งกรอบตัวช่วยหลังจากเลื่อนด้วยปุ่ม ปุ่มเลื่อน ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • คุณยังสามารถเลื่อนและตั้งกรอบตัวช่วยโดยการแตะที่หน้าจอ
  • หากต้องการให้กรอบตัวช่วยอยู่ตรงกลาง ให้แตะ [ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง] หรือกดปุ่ม เลือกจุด AF แล้วตามด้วยปุ่ม MENU

กรอบตัวช่วยระบุตำแหน่งปัจจุบันในโฟกัสและค่าที่ปรับดังต่อไปนี้

ต้องปรับอย่างมากไปทางระยะอนันต์

ต้องปรับเล็กน้อยไปทางระยะอนันต์

อยู่ในโฟกัส

ต้องปรับเล็กน้อยไปทางระยะใกล้

ต้องปรับอย่างมากไปทางระยะใกล้

ตรวจไม่พบข้อมูลการปรับค่า

ข้อควรระวัง

 • ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพที่ยากต่อการโฟกัสอัตโนมัติ () กรอบตัวช่วยอาจแสดงไม่ถูกต้อง
 • ค่ารูรับแสงที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงกรอบตัวช่วยที่ถูกต้องได้
 • จุดโฟกัสอัตโนมัติจะไม่แสดงขึ้น ขณะที่กรอบตัวช่วยแสดงขึ้น
 • กรอบตัวช่วยจะไม่แสดงขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้
  • เมื่อตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่ โฟกัสอัตโนมัติ บนกล้องหรือเลนส์
  • เมื่อหน้าจอแสดงผลถูกขยาย
  • เมื่อตั้งค่าซูมดิจิตอล
 • กรอบตัวช่วยจะไม่แสดงอย่างถูกต้องระหว่างการปรับเลื่อนหรือเอียงเลนส์ TS-E

หมายเหตุ

 • ตัวนับการปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องจะไม่นับเวลาที่ใช้ในการปรับโฟกัสด้วยวงแหวนโฟกัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเลนส์