โหมดถ่ายแพน

ด้วยการถ่ายแพน คุณสามารถทำให้ฉากหลังเบลอเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของความเร็ว

การติดเลนส์ที่รองรับโหมด [ถ่ายแพน] (ถ่ายแพน) จะทำให้ลดการเบลอของวัตถุได้ และจะช่วยให้วัตถุคงความชัดเจนและคมชัด

เคล็ดลับคำแนะนำในการถ่ายภาพ

 • หันกล้องเพื่อติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

  ขณะที่คุณถ่ายภาพ ให้หันกล้องอย่างราบรื่นในระหว่างติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เล็งจุดโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เพื่อโฟกัส กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เริ่มหันกล้องเพื่อติดตามวัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ โดยหันกล้องติดตามวัตถุต่อไปเรื่อยๆ หลังจากนี้

 • ตั้งระดับความเบลอจากการเคลื่อนไหวในฉากหลัง

  ใน [เอฟเฟค] คุณสามารถตั้งระดับความเบลอจากการเคลื่อนไหวของฉากหลังได้ ตั้งค่าเป็น [เอฟเฟค: มาก] เพื่อทำให้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงและเพิ่มความเบลอจากการเคลื่อนไหวของฉากหลังรอบๆ วัตถุนั้น หากวัตถุเบลอมากเกินไป ให้ลดโดยตั้งค่า [เอฟเฟค] เป็น [เอฟเฟค: กลาง] หรือ [เอฟเฟค: น้อย]

 • ใช้ตัวช่วยการเบลอเป้าหมาย

  ตั้งค่า [ตัวช่วยการเบลอเป้าหมาย] เป็น [เปิด] เพื่อแสดงตัวช่วยระบุขอบเขตการเบลอเป้าหมายที่ตรวจพบในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือในขณะที่คุณถ่ายภาพต่อเนื่องเมื่อคุณหันกล้อง

  ตัวช่วยประกอบด้วยเส้นสีเทาและเส้นสีตามรหัสที่แตกต่างกันจากสีแดงเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียว เพื่อลดความเบลอ

  คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างตัวช่วยการเบลอเป้าหมายและจุด AF ได้ใน [ตำแหน่งตัวช่วย]

หมายเหตุ

 • ตัวช่วยจะปรากฏขึ้นเมื่อกรอบการติดตามแสดงขึ้นในขณะที่ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ติดตามพื้นที่ทั้งหมด] เป็น [เปิด]
 • เฉพาะเส้นสีเทาเท่านั้นที่จะแสดงเมื่อไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์

ข้อควรระวัง

 • อาจสังเกตเห็นฝุ่นในภาพได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากลดขนาดรูรับแสงลงได้ง่ายกว่า พิจารณาการเก็บข้อมูลลบภาพฝุ่นก่อนถ่ายภาพ ()
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่รองรับโหมด [ถ่ายแพน] โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน ()
 • ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลง ด้วยเหตุนี้ โหมดถ่ายแพนจะไม่เหมาะสมเว้นแต่คุณจะแพนขณะถ่ายภาพ
 • ตัวเลือกพื้นที่ AF จำกัดอยู่ที่ [AF จุดเดียว], [โซน AF แบบปรับได้ 1], [โซน AF แบบปรับได้ 2] และ [โซน AF แบบปรับได้ 3]
 • การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ] โปรดทราบว่า [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] และ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] จะไม่สามารถใช้งานได้
 • การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชไม่สามารถใช้งานได้
 • แม้ว่าจะใช้ระบบ IS ของเลนส์กับภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่รองรับโหมด [ถ่ายแพน] เอฟเฟคก็จะไม่แสดงบนหน้าจอในขณะที่คุณถ่ายภาพ (IS และการแก้ไขวัตถุเบลอจะถูกเปิดใช้งานเมื่อคุณถ่ายภาพ ไม่ว่าการตั้งค่า IS ของเลนส์จะเป็นเช่นไร)
 • ด้วยเลนส์ที่ไม่รองรับโหมด [ถ่ายแพน] จะไม่มีการลดความเบลอของเป้าหมาย แต่จะมีการปรับความเร็วชัตเตอร์ให้เหมาะกับการตั้งค่า [เอฟเฟค] โดยอัตโนมัติ
 • ระดับเอฟเฟคถ่ายแพนที่คุณระบุไว้อาจจะใช้ไม่ได้ เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงที่สว่างจ้า (เช่น วันที่แดดจ้าในฤดูร้อน) หรือ เมื่อถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่ช้า
 • วัตถุหรือสภาวะการถ่ายภาพต่อไปนี้อาจทำให้ไม่สามารถแสดงตัวช่วยการเบลอเป้าหมายและไม่สามารถแก้ไขการเบลอเป้าหมายที่เหมาะสมได้ด้วยเลนส์ที่รองรับโหมด [ถ่ายแพน]

  • วัตถุที่มีความเปรียบต่างต่ำมาก
  • วัตถุในสภาวะแสงน้อย
  • วัตถุที่ถ่ายแบบย้อนแสงมากๆ หรือวัตถุที่มีผิวสะท้อน
  • วัตถุที่มีลวดลายเป็นแบบแผน
  • วัตถุที่มีลวดลายน้อย หรือวัตถุที่มีลายเดียว
  • วัตถุที่มีแสงสะท้อน (เช่น ภาพที่สะท้อนในกระจก)
  • วัตถุที่เล็กกว่ากรอบโซนโฟกัสอัตโนมัติ
  • วัตถุหลายอย่างเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบโซนโฟกัสอัตโนมัติ
  • วัตถุที่เคลื่อนที่ในทิศทางหรือด้วยความเร็วที่คาดเดาไม่ได้
  • วัตถุที่ไม่อยู่นิ่ง (เช่น นักวิ่งที่ขยับขึ้นและลงขณะวิ่ง)
  • วัตถุที่มีความเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (เช่น ทันทีที่เริ่มเคลื่อนที่หรือในขณะที่เลี้ยวตามทางโค้ง)
  • เมื่อกล้องเคลื่อนที่เร็วหรือช้าเกินไป
  • เมื่อกล้องเคลื่อนที่ไม่ตรงตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  • ด้วยความยาวโฟกัสของเลนส์ยาว