โหมดฉากพิเศษ

กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกโหมดถ่ายภาพสำหรับวัตถุหรือฉากของคุณ

* ฉากพิเศษ หมายถึง Special Scene (ฉากพิเศษ)

  1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ฉากพิเศษ

  2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  3. เลือกโหมดถ่ายภาพ

    • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุน เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  4. ตรวจสอบการตั้งค่า

    • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดงหน้าจอควบคุมทันใจ

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถตั้งค่าโหมดถ่ายภาพได้ใน [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]
  • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: แนะนำโหมด] เป็น [ไม่ใช้งาน] หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอควบคุมทันใจ ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุน เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

โหมดถ่ายภาพที่ใช้งานได้ในโหมด SCN

โหมดถ่ายภาพ
ภาพตัวเอง ภาพตัวเอง เด็ก เด็ก
บุคคล บุคคล ถ่ายแพน ถ่ายแพน
ผิวเนียน ผิวเนียน ระยะใกล้ ระยะใกล้
ภาพกลุ่มบุคคล ภาพกลุ่มบุคคล อาหาร อาหาร
วิว วิว ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ ถ่ายกลางคืนแบบมือถือ
ถ่ายภาพพาโนรามา ถ่ายภาพพาโนรามา ควบคุมแสงพื้นหลัง HDR ควบคุมแสงพื้นหลัง HDR
กีฬา กีฬา ชัตเตอร์เงียบ ชัตเตอร์เงียบ