การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. เลือกตัวเลือกสำหรับกล้องที่จะเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ()

ควบคุมกล้องจากระยะไกล และเรียกดูภาพในกล้องจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้แอพ Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต (ในคู่มือนี้จะเรียกโดยรวมว่า “สมาร์ทโฟน”)

หลังจากจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth (ต่อไปนี้คือ “Bluetooth”) คุณเพียงแค่ต้องใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เท่านั้น

รีโมทคอนโทรล (EOS Utility) ()

เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi และควบคุมกล้องจากระยะไกล โดยใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) นอกจากนี้ยังสามารถส่งภาพบนกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้

พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ()

เชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ PictBridge (LAN แบบไร้สาย) ผ่าน Wi-Fi เพื่อพิมพ์ภาพ

อัปโหลดไปยังบริการบนเวป ()

สามารถส่งภาพโดยตรงจากกล้องไปยังบริการคลาวด์ image.canon สำหรับลูกค้าแคนนอน หลังจากที่คุณทำการลงทะเบียนสมาชิกเสร็จสิ้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ไฟล์ต้นฉบับของภาพที่ส่งไปยัง image.canon จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ และสามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือถ่ายโอนไปยังบริการบนเว็บอื่นๆ ได้

เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย ()

กล้องนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย) ผ่าน Bluetooth สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล