การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

กล้องนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย, ) ผ่าน Bluetooth สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายเชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย]

 3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 4. จับคู่อุปกรณ์

  • เมื่อหน้าจอ [กำลังจับคู่] ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม W และ T บน BR-E1 ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 3 วินาที
  • หลังจากมีข้อความยืนยันว่ากล้องจับคู่กับ BR-E1 แล้ว ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 5. ตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพจากระยะไกล

  • เมื่อถ่ายภาพนิ่ง ให้เลือก [ตั้งเวลา 10 วินาที/รีโมทคอนโทรล] หรือ [ตั้งเวลา 2 วินาที/รีโมทคอนโทรล] เป็นโหมดขับเคลื่อน ()
  • สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: รีโมทคอนโทรล] เป็น [ใช้งาน]
  • สำหรับคำแนะนำหลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ BR-E1

ข้อควรระวัง

 • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้พลังงานแบตเตอรี่ แม้หลังจากที่มีการเปิดใช้งานระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณจะไม่ใช้ Bluetooth แนะนำให้ตั้งค่า [ตั้งค่า Bluetooth] เป็น [ไม่ใช้งาน] ()

การยกเลิกการจับคู่

ก่อนทำการจับคู่กับ BR-E1 อื่นๆ ให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายเชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย]

 3. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 4. เลือก [ตกลง]