การส่งภาพไปยังบริการบนเว็บ

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการส่งภาพไปยัง image.canon

การเชื่อมต่อกับ image.canon

เชื่อมโยงกล้องกับ image.canon เพื่อส่งภาพโดยตรงจากกล้อง

 • จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่มีเบราว์เซอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • คุณจะต้องป้อนอีเมลที่ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ
 • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ image.canon และรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่มีให้บริการ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ image.canon (https://image.canon/)
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ ISP และ Access Point แยกต่างหาก

ขั้นตอนบนกล้อง (1)

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [บริการบนเว็บอัปโหลดไปยัง image.canon]

 3. เลือก [เชื่อมต่อ]

 4. เลือก [ตกลง]

 5. สแกนรหัส QR ด้วยแอปเฉพาะ

  • เลือก [ตกลง]
 6. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 7. ยืนยันว่าหมายเลขแสดงอยู่ในแอปเฉพาะ

  • เลือก [ตกลง]
 8. เลือก [ตกลง]

  • ไอคอน [บริการบนเว็บ] จะเปลี่ยนเป็น [เชื่อมต่อกับบริการบนเว็บแล้ว]

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

 1. ตั้งค่าเว็บลิงก์กล้อง

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน เพื่อตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าเว็บลิงก์กล้องให้เสร็จสมบูรณ์

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติ

ภาพจะถูกอัปโหลดไปยัง image.canon โดยอัตโนมัติหลังจากที่กล้องเริ่มทำงาน (หรือกลับมาใช้งานได้ใหม่จากการปิดสวิตช์อัตโนมัติ) ไฟล์ต้นฉบับของภาพที่ส่งไปยัง image.canon จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ และสามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือถ่ายโอนไปยังบริการบนเว็บอื่นๆ ได้

 • ไม่สามารถอัปโหลดได้ระหว่างการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา
 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 2. เลือก [เชื่อมต่อกับบริการบนเว็บแล้วอัปโหลดไปยัง image.canon]

  • หากประวัติ () แสดงขึ้น ให้สลับหน้าจอด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ ตามต้องการ
 3. ตั้งค่า [ส่งภาพอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]

 4. ตั้งค่า [ชนิดภาพที่ส่ง]

  • ใน [ชนิดภาพที่ส่ง] คุณสามารถเลือกชนิดของภาพที่จะใช้สำหรับการอัปโหลด