การนำเข้าภาพไปยังสมาร์ทโฟน

คุณสามารถนำเข้าภาพที่ถ่ายด้วยกล้องไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล้องด้วยตัวแปลงฐานเสียบอเนกประสงค์สำหรับต่อสมาร์ทโฟน รุ่น AD-P1 (แยกจำหน่าย, สำหรับสมาร์ทโฟน Android เท่านั้น) หรือสาย USB

การเตรียมพร้อม

 1. เลือกตัวเลือกใน [ตั้งค่า: เลือกแอปเชื่อมต่อ USB] ()

  • เลือก [นำเข้ารูปภาพ/รีโมทคอนโทรล] เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android หรือเมื่อเชื่อมต่อ iPhone และใช้แอปรูปภาพ
  • เลือก [แอป Canon สำหรับ iPhone] เมื่อเชื่อมต่อ iPhone และใช้ Camera Connect
  • หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้ปิดกล้อง
 2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย AD-P1 หรือสาย USB

  • เมื่อใช้ AD-P1 โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับ AD-P1
  • แนะนำให้ใช้สาย USB ของแคนนอน (สายเชื่อมต่อ รุ่น IFC-100U หรือ IFC-400U) เมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสาย USB ที่ใช้เชื่อมต่อ iPhone โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน

การใช้งาน Camera Connect

 1. ติดตั้ง Camera Connect บนสมาร์ทโฟนและเริ่มใช้งาน

 2. เปิดกล้อง

 3. แตะ [Images on camera]

  • เลือกภาพที่แสดงเพื่อนำเข้ามายังสมาร์ทโฟน

การใช้คุณสมบัติของสมาร์ทโฟน

 1. เปิดกล้อง

 2. ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อนำเข้าภาพ

  • สมาร์ทโฟน Android: ในเมนู [Files] ให้เลือก [Canon Digital Camera ***] จากนั้นนำเข้าภาพในโฟลเดอร์ DCIM
  • iPhone: เริ่มใช้งานแอปรูปภาพ จากนั้นนำเข้าภาพจากการ์ด