การเลือกแอปสำหรับการเชื่อมต่อ USB

เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ คุณจะสามารถถ่ายโอนภาพหรือนำเข้าภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: เลือกแอปเชื่อมต่อ USB]

 2. เลือกตัวเลือก

  • นำเข้ารูปภาพ/รีโมทคอนโทรล

   เลือกหากคุณจะใช้ EOS Utility หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือคุณจะใช้แอปเฉพาะสำหรับ Android หรือรูปภาพเวอร์ชั่น iOS

  • แอป Canon สำหรับ iPhone

   เลือกหากคุณจะใช้แอปสำหรับ iOS

   การเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนต้องใช้สายอินเทอร์เฟสเพื่อการนี้