บทนำ

  • ก่อนเริ่มการถ่ายภาพ ควรแน่ใจว่าได้อ่านข้อมูลต่อไปนี้แล้ว

    เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการถ่ายภาพ ก่อนอื่นให้อ่าน คำแนะนำด้านความปลอดภัย และ ข้อควรระวังในการใช้งาน อีกทั้งอ่านคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้กล้องได้อย่างถูกต้อง

  • ถ่ายภาพทดสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

    หลังจากถ่ายภาพ ให้ดูภาพและตรวจสอบว่าได้ทำการบันทึกภาพเรียบร้อยแล้ว หากกล้องหรือเมมโมรี่การ์ดเกิดความผิดพลาด และไม่สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ แคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

  • ลิขสิทธิ์

    กฎหมายลิขสิทธิ์ในบางประเทศห้ามไม่ให้นำภาพที่บันทึกด้วยกล้อง (หรือเพลง/ภาพที่มีเพลงประกอบที่ถ่ายโอนไปยังเมมโมรี่การ์ด) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากความบันเทิงส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และโปรดทราบว่าการแสดงบางอย่างในที่สาธารณะ นิทรรศการ ฯลฯ อาจห้ามไม่ให้มีการถ่ายภาพ ถึงแม้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวก็ตาม