คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดแน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้เพื่อที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้อื่น

คำเตือนคำเตือน:
แสดงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 • เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

  หากสายคล้องพันรอบคอของบุคคล อาจทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกจากการถูกบีบรัดได้

  หากกลืนชิ้นส่วนของกล้อง หรืออุปกรณ์ที่ให้มากับกล้องเข้าไป จะเป็นอันตรายได้ หากกลืนเข้าไปแล้ว ให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

  แบตเตอรี่อันตรายหากกลืนเข้าไป หากกลืนเข้าไปแล้ว ให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

 • ใช้เฉพาะแหล่งพลังงานที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้นเพื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
 • อย่าแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 • อย่าให้ผลิตภัณฑ์กระทบกระแทกหรือสะเทือนอย่างรุนแรง
 • อย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในใดๆ
 • หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีสภาวะผิดปกติใดๆ เช่น เกิดควันหรือมีกลิ่นแปลกๆ
 • อย่าใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ผสมสี ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
 • อย่าทำให้ผลิตภัณฑ์เปียก อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมหรือของเหลวต่างๆ เข้าไปในผลิตภัณฑ์
 • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่อาจมีก๊าซไวไฟ

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

 • ห้ามทิ้งเลนส์หรือกล้อง/กล้องถ่ายวิดีโอที่ติดเลนส์ไว้ โดยไม่สวมฝาปิดหน้าเลนส์

  เลนส์อาจรวมแสง และเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้

 • อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับขณะเกิดฟ้าแลบ

  การกระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อใช้แบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือแบตเตอรี่แพ็คที่มีให้

  • ให้ใช้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น
  • อย่าทำให้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คร้อนหรือเกิดไฟ
  • อย่าใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค
  • อย่าให้ขั้วไฟฟ้าสกปรก หรือนำไปสัมผัสกับเข็มโลหะหรือวัตถุโลหะอื่นๆ
  • อย่าใช้แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คที่มีการรั่วซึม
  • เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค ให้ห่อหุ้มขั้วไฟฟ้าด้วยเทปฉนวนหรือเครื่องมืออื่น

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

  หากแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็คมีการรั่วซึม และวัตถุนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้น้ำไหลผ่านล้างบริเวณนั้นอย่างทั่วถึง ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดที่ไหลผ่านจำนวนมากอย่างทั่วถึง และรีบไปพบแพทย์ทันที

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC

  • ขจัดฝุ่นที่สะสมออกจากปลั๊กไฟและเต้ารับเป็นครั้งคราวโดยใช้ผ้าแห้ง
  • อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก
  • อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หากปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเข้ากับเต้ารับจนสุด
  • อย่าให้ปลั๊กไฟและขั้วไฟฟ้าสกปรก หรือนำไปสัมผัสกับเข็มโลหะหรือวัตถุโลหะอื่นๆ
  • อย่าสัมผัสแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ขณะเกิดฟ้าแลบ
 • อย่าวางของหนักทับสายไฟ อย่าทำให้เสียหาย แตกหัก หรือดัดแปลงสายไฟ
 • อย่าห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าหรือวัตถุอื่น ขณะกำลังใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานสักพักเมื่อผลิตภัณฑ์ยังคงมีความร้อนอยู่
 • อย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์โดยการดึงสายไฟ
 • อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเป็นระยะเวลานาน
 • อย่าชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพคในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากช่วง 5 - 40 °C (41 - 104 °F)

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟไหม้ได้

 • อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังบริเวณเดิมเป็นระยะเวลานานระหว่างการใช้งาน

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดรอยแผลไหม้ เช่น ผิวหนังมีผื่นแดงหรือเม็ดพุพอง ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ร้อนก็ตาม แนะนำให้ใช้ขาตั้งสามขาหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ร้อน และสำหรับบุคคลที่มีปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตหรือผิวหนังที่แพ้ง่าย

 • ปฏิบัติตามการบ่งบอกใดๆ เพื่อปิดใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้งาน

  หากไม่กระทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์อื่นทำงานผิดปกติ เนื่องจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวังข้อควรระวัง:
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ห้ามยิงแฟลชถ่ายภาพใกล้ดวงตา

  อาจทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บ

 • อย่ามองที่หน้าจอหรือมองผ่านช่องมองภาพเป็นระยะเวลานาน

  การกระทำนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการป่วยที่มีลักษณะคล้ายกับอาการคลื่นไส้อาเจียน หากเกิดกรณีเช่นนี้ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันที และรอสักครู่ก่อนที่จะกลับมาใช้งานผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

 • แฟลชที่ยิงออกมาจะมีอุณหภูมิสูง ให้นำนิ้วมือ ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และวัตถุออกห่างจากชุดแฟลช ขณะทำการถ่ายภาพ

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการเผาไหม้หรือแฟลชทำงานผิดปกติ

 • ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก

  ผลิตภัณฑ์อาจจะร้อน/เย็นจัด และเป็นสาเหตุให้เผาไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บเมื่อสัมผัส

 • สายคล้องมีไว้เพื่อใช้บนร่างกายเท่านั้น การแขวนสายคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่บนตะขอเกี่ยวหรือวัตถุอื่นๆ อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ อย่าเขย่าผลิตภัณฑ์หรือทำให้ผลิตภัณฑ์โดนกระแทกอย่างรุนแรง
 • อย่าใช้แรงกดอย่างหนักบนเลนส์หรือปล่อยให้วัตถุมากระทบ

  การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

 • เพียงแค่ติดผลิตภัณฑ์บนขาตั้งสามขา จะทำให้มีความแข็งเเรงเพียงพอ
 • ห้ามโยกย้ายผลิตภัณฑ์ไปมาหากผลิตภัณฑ์ติดอยู่กับขาตั้งกล้อง

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 • ห้ามสัมผัสส่วนประกอบใดๆ ภายในผลิตภัณฑ์

  การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

 • หากเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ผิดปกติหรือการระคายเคืองระหว่างหรือหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้งดใช้งานต่อไปและรับคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์
คำเตือน

อย่าสัมผัสช่องเก็บหน้าจอ (A) เนื่องจากอุณหภูมิสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการถ่ายภาพต่อเนื่องซ้ำๆ เป็นเวลานาน หรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการเผาไหม้