แถบเมนู: การเล่นภาพ

ข้อควรระวัง

  • [การเล่นภาพ: ประมวลผลภาพ RAW] และ [การเล่นภาพ: การแปลงภาพ HEIF→JPEG] จะไม่แสดงในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ