การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ

คุณสามารถให้คัดกรองการแสดงภาพตามเงื่อนไขการค้นหาของคุณ หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพแล้ว คุณจะสามารถเล่นและแสดงได้เฉพาะภาพที่พบเท่านั้น คุณยังสามารถป้องกันภาพ ให้คะแนน เล่นสไลด์โชว์ และใช้การทำงานอื่นๆ ในการคัดกรองภาพได้อีกด้วย

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ]

 2. ตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหา

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกตัวเลือก
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
  • เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] (1) จะถูกเพิ่มทางด้านซ้ายของตัวเลือก (กำหนดเป็นเงื่อนไขการค้นหา)
  • หากคุณเลือกตัวเลือกและกดปุ่ม ข้อมูล เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเอาออก (ซึ่งยกเลิกเงื่อนไขการค้นหา)
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  คะแนน คะแนน แสดงภาพที่มีเงื่อนไขที่เลือก (คะแนน)
  วันที่ วันที่ แสดงภาพที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก
  โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ แสดงภาพที่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
  ป้องกันภาพ ล็อคภาพ แสดงภาพที่มีเงื่อนไขที่เลือก (ป้องกันภาพ)
  ชนิดของไฟล์ 1 ชนิดของไฟล์ (1) แสดงภาพที่เป็นชนิดไฟล์ที่เลือก
  ชนิดของไฟล์ 2 ชนิดของไฟล์ (2)
 3. ใช้เงื่อนไขการค้นหา

  • กดปุ่ม ตั้งค่า และอ่านข้อความที่แสดงขึ้น
  • เลือก [ตกลง]

   จะมีการใช้เงื่อนไขการค้นหา

 4. แสดงภาพที่พบ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ

   มีเพียงภาพที่ตรงกับเงื่อนไขที่ตั้ง (คัดกรองแล้ว) เท่านั้นที่จะเล่นได้

   เมื่อคัดกรองภาพสำหรับการแสดงแล้ว หน้าจอจะมีกรอบนอกสีเหลือง (2)

ข้อควรระวัง

 • หากไม่มีภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา จะไม่สามารถกดปุ่ม ตั้งค่า ได้ในขั้นตอนที่ 3

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการค้นหาอาจถูกลบหลังจากการทำงานที่เกี่ยวกับการเปิด/ปิดกล้องหรือการเปลี่ยนการ์ด และการแก้ไข เพิ่ม หรือลบภาพ
 • ระยะเวลาการปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจนานขึ้น เมื่อหน้าจอ [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] แสดงขึ้น

การลบเงื่อนไขการค้นหา

เข้าสู่หน้าจอในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม ลบ เพื่อลบเงื่อนไขการค้นหาทั้งหมด