การแปลงภาพ HEIF เป็น JPEG

คุณสามารถแปลงภาพ HEIF ที่ถ่ายในการถ่ายภาพแบบ HDR และบันทึกเป็นภาพ JPEG ได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: การแปลงภาพ HEIF→JPEG]

 2. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพ HEIF ที่จะแปลงเป็น JPEG
  • กด ตั้งค่า เพื่อแปลงเป็น JPEG
 3. บันทึก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพ JPEG

   • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทางและหมายเลขไฟล์ภาพ จากนั้นเลือก [ตกลง]
   • หากต้องการแปลงภาพอื่น ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

หมายเหตุ

 • ฉากบางฉากอาจดูแตกต่างไปหลังจากการแปลงภาพ (หากเปรียบเทียบภาพต้นฉบับและภาพที่ถูกแปลง)
 • การแปลงภาพไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพที่ครอบตัด หรือสำหรับภาพที่ดึงเฟรมจากภาพเคลื่อนไหว 4K