หน้าที่ปุ่มคะแนน

คุณสามารถกำหนดการให้คะแนน การป้องกัน หรือการลบภาพให้กับปุ่ม คะแนน

 1. เลือก [การเล่นภาพ: หน้าที่ปุ่มคะแนน]

 2. เลือกตัวเลือก

  • [คะแนน] คะแนน

   กำหนดการให้คะแนนให้กับปุ่ม คะแนน (การตั้งค่าเริ่มต้น)

   คุณสามารถกดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) เพื่อเลือกคะแนนที่จะใช้

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถให้คะแนนภาพหรือยกเลิกการให้คะแนนได้โดยกดปุ่ม คะแนน

  • [ป้องกันภาพ] ล็อคภาพ

   กำหนดการป้องกันให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถป้องกันภาพหรือยกเลิกการป้องกันได้โดยกดปุ่ม คะแนน

  • [ลบ] ลบภาพ

   กำหนดการลบให้กับปุ่ม คะแนน

   ระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถลบภาพได้โดยกดปุ่ม คะแนน