การดึงเฟรมภาพเคลื่อนไหว 4K

คุณสามารถเลือกเฟรมแต่ละเฟรมจากภาพเคลื่อนไหว 4K เพื่อบันทึกเป็นภาพนิ่ง JPEG หรือ HEIF ได้ ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า “ดึงเฟรมภาพ”

 1. เลือกภาพเคลื่อนไหว 4K

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K
  • ในหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพ () ภาพเคลื่อนไหว 4K จะมีไอคอน [4K] กำกับไว้
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี กด ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเดียว
 2. ในขณะแสดงภาพเดียว กดปุ่ม ตั้งค่า

  • แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
 3. เลือกเฟรมที่จะดึง

  • ใช้แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว เพื่อเลือกเฟรมที่จะดึงเป็นภาพนิ่ง
  • สำหรับคำแนะนำการใช้แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว โปรดดู แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว
 4. เลือก [ดึงเฟรมภาพ]

 5. บันทึก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกเฟรมปัจจุบันเป็นภาพนิ่ง JPEG
   การดึงเฟรมภาพจากไฟล์ภาพเคลื่อนไหว HDR จะถูกบันทึกเป็นภาพ HEIF
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทาง และหมายเลขไฟล์ภาพ
 6. เลือกภาพที่จะแสดง

  • เลือก [ดูภาพเคลื่อนไหวเดิม] หรือ [ดูภาพนิ่งที่ดึงออกมา]

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถดึงเฟรมภาพได้จากภาพเคลื่อนไหว 4K ดังต่อไปนี้

  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย Canon Log ที่ตั้งไว้
  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอื่นๆ
 • ไม่สามารถดึงเฟรมภาพได้เมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์