ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท

ประเภท: กล้องดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวที่ไม่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ/เปิดรับแสงอัตโนมัติ

เมาท์ใส่เลนส์: เมาท์แคนนอน RF

เลนส์ที่รองรับ: กลุ่มเลนส์แคนนอน RF

การใช้เมาท์อะแดปเตอร์ EF-EOS R: เลนส์แคนนอน EF หรือ EF-S (ไม่รองรับเลนส์ EF-M)

ทางยาวโฟกัสของเลนส์: เหมือนกับความยาวโฟกัสที่ระบุไว้บนเลนส์

การใช้เลนส์ EF-S: ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุไว้

เซนเซอร์ภาพ

ประเภท: เซนเซอร์ CMOS

ขนาดหน้าจอ ประมาณ 35.9×23.9 มม.
พิกเซลใช้งานจริง*1*2

สูงสุดประมาณ 20.1 ล้านพิกเซล

Dual Pixel CMOS AF รองรับ

1: ปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000 พิกเซล

2: การใช้งานเลนส์ RF หรือ EF จำนวนพิกเซลที่ใช้งานได้จริงอาจลดลงเมื่อใช้เลนส์บางชนิดและการประมวลผลภาพ

ระบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึกภาพ: รองรับหลักการออกแบบระบบไฟล์กล้อง 2.0 (Design rule for Camera File system 2.0) และ Exif 2.31*

รองรับข้อมูลความแตกต่างของเวลา

ชนิดภาพและนามสกุล

ชนิดภาพ นามสกุล
ภาพนิ่ง JPEG JPG
HEIF HIF
RAW CR3
C-RAW
ภาพเคลื่อนไหว ALL-I, IPB MP4

การบันทึกภาพนิ่ง

จำนวนพิกเซลภาพนิ่ง

คุณภาพของภาพ พิกเซลที่บันทึก
อัตราส่วนภาพ
3:2 [1.6x (ตัดขอบ)]*1 4:3 16:9 1:1
JPEG
HEIF
ใหญ่ ประมาณ 20.0 ล้านพิกเซล
(5472×3648)
ประมาณ 7.7 ล้านพิกเซล
(3408×2272)
ประมาณ 17.7 ล้านพิกเซล
(4864×3648)
ประมาณ 16.8 ล้านพิกเซล
(5472×3072)
ประมาณ 13.3 ล้านพิกเซล
(3648×3648)
กลาง ประมาณ 8.9 ล้านพิกเซล
(3648×2432)
ประมาณ 7.9 ล้านพิกเซล
(3248×2432)
ประมาณ 7.5 ล้านพิกเซล
(3648×2048)
ประมาณ 5.9 ล้านพิกเซล
(2432×2432)
เล็ก1 ประมาณ 5.0 ล้านพิกเซล
(2736×1824)
ประมาณ 4.4 ล้านพิกเซล
(2432×1824)
ประมาณ 4.2 ล้านพิกเซล
(2736×1536)
ประมาณ 3.3 ล้านพิกเซล
(1824×1824)
เล็ก2 ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล
(2400×1600)
ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล
(2400×1600)
ประมาณ 3.4 ล้านพิกเซล
(2112×1600)
ประมาณ 3.2 ล้านพิกเซล
(2400×1344)
ประมาณ 2.6 ล้านพิกเซล
(1600×1600)
RAW RAW / RAW แบบกระชับ ประมาณ 20.0 ล้านพิกเซล
(5472×3648)
ประมาณ 7.7 ล้านพิกเซล
(3408×2272)
ประมาณ 20.0 ล้านพิกเซล
(5472×3648)

ค่าสำหรับพิกเซลที่บันทึกจะถูกปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000

ภาพ RAW/C-RAW จะถูกสร้างขึ้นใน [3:2] และอัตราส่วนภาพที่กำหนดจะถูกเพิ่ม ภาพ JPEG จะถูกสร้างขึ้นด้วยอัตราส่วนภาพที่กำหนด

1: มุมมองประมาณ 1.6 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุ

ขนาดไฟล์ภาพนิ่ง / จำนวนภาพที่ถ่ายได้ / จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

คุณภาพของภาพ ขนาดไฟล์
[ประมาณ MB]
จำนวนภาพที่ถ่ายได้
[ประมาณ]*1
จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด [ประมาณ]*5
การ์ดมาตรฐาน*1 การ์ดความเร็วสูง*2
(UHS-II)
JPEG*3 ละเอียดใหญ่ 7.1 4240 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ปกติใหญ่ 3.9 7720 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ละเอียดกลาง 4.0 7470 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ปกติกลาง 2.3 12710 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ละเอียดเล็ก1 2.8 10860 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ปกติเล็ก1 1.7 17460 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
เล็ก2 1.8 16060 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
HEIF*4 ละเอียดใหญ่ 7.5 3940 770 1000 หรือมากกว่า
ปกติใหญ่ 5.8 5060 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ละเอียดกลาง 4.4 6530 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ปกติกลาง 3.5 8220 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ละเอียดเล็ก1 3.0 9330 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
ปกติเล็ก1 2.5 11160 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
เล็ก2 1.8 14100 1000 หรือมากกว่า 1000 หรือมากกว่า
RAW*3 RAW 21.8 1400 110 240
RAW แบบกระชับ 11.2 2750 240 1000 หรือมากกว่า
RAW+JPEG*3 RAW + ละเอียดใหญ่ 21.8+7.1 1050 91 160
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 11.2+7.1 1660 140 770
RAW+HEIF*4 RAW + ละเอียดใหญ่ 25.0+7.5 940 92 140
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 14.3+7.5 1420 140 380

1: จำนวนภาพที่ถ่ายได้ และจำนวนภาพต่อเนื่องมาตรฐานสูงสุดใช้กับการ์ดที่รองรับ UHS-I ขนาด 32 GB ตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

2: จำนวนภาพใช้กับการ์ดที่รองรับ UHS-II ขนาด 32 GB ตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

3: สามารถใช้ได้เมื่อการถ่ายภาพ HDR [HDR PQ] ถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]

4: สามารถใช้ได้เมื่อการถ่ายภาพ HDR [HDR PQ] ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน]

5: เมื่อใช้ชัตเตอร์แบบกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ถ่ายภาพประมาณ 12 ภาพ/วินาที

ขนาดไฟล์ จำนวนภาพที่ถ่ายได้ และจำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ (รวมทั้ง [1.6x (ตัดขอบ)], อัตราส่วนภาพ, วัตถุ, ยี่ห้อเมมโมรี่การ์ด, ความไวแสง ISO, รูปแบบภาพ และตั้งค่าระบบส่วนตัว)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว: MP4

เวลาในการบันทึกโดยประมาณ อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว และขนาดไฟล์

Canon Log : OFF, HDR PQ : OFF

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 8 GB 32 GB 128 GB
NTSC PAL
4K UHD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
4 นาที 18 นาที 1 ชม. 13 นาที 230 1656
IPB
(อ่อน)
8 นาที 35 นาที 2 ชม. 21 นาที 120 860
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
8 นาที 35 นาที 2 ชม. 20 นาที 120 869
IPB
(อ่อน)
17 นาที 1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 60 431
4K UHD
(ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I 2 นาที 9 นาที 36 นาที 470 3362
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง)
119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
8 นาที 35 นาที 2 ชม. 22 นาที 120 858
IPB
(อ่อน)
15 นาที 1 ชม. 0 นาที 4 ชม. 3 นาที 70 501
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
17 นาที 1 ชม. 9 นาที 4 ชม. 37 นาที 60 440
IPB
(อ่อน)
30 นาที 2 ชม. 0 นาที 8 ชม. 3 นาที 35 252
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
33 นาที 2 ชม. 15 นาที 9 ชม. 1 นาที 30 226
29.97 25.00 IPB
(อ่อน)
1 ชม. 18 นาที 5 ชม. 15 นาที 21 ชม. 0 นาที 12 97
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I 11 นาที 47 นาที 3 ชม. 9 นาที 90 644
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหว HDR)
29.97 25.00 IPB
(มาตรฐาน)
33 นาที 2 ชม. 15 นาที 9 ชม. 1 นาที 30 226

Canon Log : ON หรือ HDR PQ : ON

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 8 GB 32 GB 128 GB
NTSC PAL
4K UHD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
3 นาที 12 นาที 49 นาที 340 2443
IPB
(อ่อน)
6 นาที 25 นาที 1 ชม. 40 นาที 170 1218
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
6 นาที 24 นาที 1 ชม. 39 นาที 170 1227
IPB
(อ่อน)
12 นาที 50 นาที 3 ชม. 20 นาที 85 610
4K UHD
(Time-lapse movieภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I 2 นาที 9 นาที 36 นาที 470 3362
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง)
119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
5 นาที 23 นาที 1 ชม. 34 นาที 180 1287
IPB
(อ่อน)
10 นาที 42 นาที 2 ชม. 50 นาที 100 715
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
11 นาที 46 นาที 3 ชม. 6 นาที 90 655
IPB
(อ่อน)
21 นาที 1 ชม. 24 นาที 5 ชม. 39 นาที 50 360
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
22 นาที 1 ชม. 31 นาที 6 ชม. 6 นาที 45 333
IPB
(อ่อน)
37 นาที 2 ชม. 30 นาที 10 ชม. 3 นาที 28 202
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I 7 นาที 31 นาที 2 ชม. 6 นาที 135 966

อัตราบิตแสดงว่าส่งสัญญาณออกเท่านั้น ไม่รวมเสียง

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเกิดหยุดชะงัก หากเกินระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว 29 นาที 59 วินาที (ระยะเวลาแตกต่างกันไปกับภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง) อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพหรือสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ หากอุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงขึ้น เวลาที่สามารถบันทึกได้อาจสั้นลง

เสียงจะไม่ถูกบันทึกในช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้าย เมื่อวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น IPB หรือ IPB อ่อน (เสียง: AAC) หรือ [การตั้งค่าระบบส่วนตัวบีบอัดเสียง] ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน]

วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อภาพเคลื่อนไหวจะถูกเล่นใน Windows

ประสิทธิภาพของการ์ดที่ต้องการ (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว) [ความเร็วการเขียน/อ่าน]

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ด SD
ความละเอียด อัตราเฟรม (fps) วิธีการบีบอัด H.264/MPEG-4 AVC (Canon Log : OFF, HDR PQ : OFF) H.265/HEVC (Canon Log : ON หรือ HDR PQ : ON)
NTSC PAL
4K UHD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า UHS-II, Video Speed Class 60 หรือสูงกว่า
IPB
(อ่อน)
UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB
(อ่อน)
SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
Full HD 119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB
(อ่อน)
SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS-I, UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB
(อ่อน)
SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า
IPB
(อ่อน)
SD Speed Class 4 หรือสูงกว่า
4K UHD
(ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I ความเร็วในการอ่าน 60 MB/s หรือสูงกว่า
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา)
29.97 25.00 ALL-I ความเร็วในการอ่าน 30 MB/s หรือสูงกว่า

เมื่อปิดใช้งานการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตัดขอบและดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว

ไมโครโฟนในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอก

ไมโครโฟนในตัวกล้อง: ไมโครโฟนสเตอริโอ

ไมโครโฟนภายนอก: ช่องสเตอริโอขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

สื่อจัดเก็บข้อมูล

สื่อจัดเก็บข้อมูล: เมมโมรี่การ์ด SD, SDHC, SDXC

ช่องใส่การ์ด: มีช่องใส่การ์ดคู่

ช่องมองภาพ (ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์)

ชนิด: สี OLED ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดหน้าจอ: 0.5 นิ้ว

จำนวนจุด: ประมาณ 3,690,000 จุด

การขยาย / มุมมอง: ประมาณ 0.76× / ประมาณ 35.2° (ด้วยเลนส์ 50 มม. ถึงระยะอนันต์, –1 m–1)

ครอบคลุม: ประมาณ 100% (คุณภาพของภาพใหญ่ JPEG (3:2) และระยะสายตาประมาณ 23 มม.)

ระยะสายตา: ประมาณ 23 มม. (–1 m–1 จากจุดปลายของเลนส์ช่องมองภาพ)

การปรับแก้สายตา: ประมาณ –4.0 ถึง +2.0 m–1 (dpt)

หน้าจอ

ชนิด: จอ LCD สี TFT

ขนาดหน้าจอ: 3.0 นิ้ว (อัตราส่วนหน้าจอ 3:2)

จำนวนจุด: ประมาณ 1,620,000 จุด

มุมมอง: ประมาณ 170° ในแนวตั้งและแนวนอน

ครอบคลุม: ประมาณ 100% แนวตั้งและแนวนอน (คุณภาพของภาพขนาดใหญ่และอัตราส่วนภาพ 3:2)

ความสว่างของหน้าจอ: เลือกปรับความสว่างได้เจ็ดระดับ

การปรับโทนสี: โทนสีอุ่น / มาตรฐาน / โทนสีเย็น 1 / โทนสีเย็น 2

ข้อกำหนดหน้าจอสัมผัส: การตรวจจับชนิดเก็บประจุ

สัญญาณออก HDMI

ส่งสัญญาณเสียง / วิดีโอออกทาง HDMI: ไม่รองรับช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D) / CEC

ความละเอียดสัญญาณออก HDMI: อัตโนมัติ / 1080p

โฟกัสอัตโนมัติ

วิธีการโฟกัส: Dual Pixel CMOS AF

ดำเนินการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การโฟกัสอัตโนมัติ

AF ครั้งเดียว

Servo AF

AI Focus AF (ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ)

AF ครั้งเดียว

Servo AF ภาพเคลื่อนไหว

การโฟกัสด้วยตนเอง รองรับ รองรับ

จำนวนโซน AF ที่สามารถใช้ได้สำหรับการเลือกอัตโนมัติ

โซน AF แนวนอน: ประมาณ 100%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
จำนวนโซน AF ภาพนิ่ง สูงสุด 1053 โซน (39×27)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 819 โซน (39×21)

อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

ตำแหน่งที่เลือกได้สำหรับจุดโฟกัสอัตโนมัติ

พื้นที่ AF แนวนอน: ประมาณ 90%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
ตำแหน่ง ภาพนิ่ง สูงสุด 6072 ตำแหน่ง (92×66)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 4968 ตำแหน่ง (92×54)

เมื่อเลือกโดยใช้ปุ่มอเนกประสงค์

ช่วงความสว่างการโฟกัส (ในการถ่ายภาพนิ่ง): EV –6.5 ถึง 20 (ด้วยเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว, 23°C / 73°F, ISO 100)

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

ช่วงความสว่างการโฟกัส (ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว): EV -5 ถึง 20 (ด้วยเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว, 23°C / 73°F, ISO 100, 29.97 fps)

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

ควบคุมการเปิดรับแสง

ฟังก์ชั่นวัดภายใต้สภาวะการถ่ายภาพต่างๆ

รายการ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เซนเซอร์วัดแสง การวัดแสง 384 โซน (24×16) โดยใช้สัญญาณที่ส่งออกจากเซนเซอร์ภาพ
โหมดวัดแสง วัดแสงประเมินทั้งภาพ ใช่

ใช่

เมื่อใบหน้าถูกตรวจพบด้วย [ หน้า+การติดตาม]

วัดแสงบางส่วน ใช่: ประมาณ 5.8 % ของหน้าจอ
วัดแสงแบบจุด ใช่: ประมาณ 2.9 % ของหน้าจอ
เฉลี่ยหนักกลางภาพ ใช่

ใช่

เมื่อตรวจไม่พบใบหน้า

ช่วงความสว่างการวัดแสง (23°C / 73°F, ISO 100) EV -3 ถึง 20 EV -1 ถึง 20

ความไวแสง ISO (ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) ในการถ่ายภาพนิ่ง

การตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตัวเองในการถ่ายภาพนิ่ง

ความไวแสง ISO ปกติ ISO 100-102400 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม (เท่ากัน)

L (50)

H (204800)

ด้วย [การถ่ายภาพเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] ช่วงความไวแสง ISO ที่ใช้งานได้จะเป็น ISO 200 ถึง 102400

ไม่สามารถตั้งค่า ISO ที่ขยายเพิ่มในโหมด HDR หรือระหว่างการถ่ายภาพ HDR PQ

การตั้งค่าขอบเขต ISO อัตโนมัติในการถ่ายภาพนิ่ง

ขอบเขตอัตโนมัติ
ความไวแสง ISO ISO 100-102400

เพิ่มทีละ 1 ระดับ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ISO อัตโนมัติในการถ่ายภาพนิ่ง

โหมดถ่ายภาพ ไม่ใช้แฟลช การใช้แฟลช
ISO 100-25600 ISO 100–6400*4
โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ ISO 100*1*2–102400*2 ISO 100*1*2–6400*2*4
ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์
ระบุค่ารูรับแสง
ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง
ค้างชัตเตอร์ ISO 400*3 ISO 400*3

1: ISO 200 เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] เป็น [ใช้งาน] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ]

2: แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ [สูงสุด] และ [ต่ำสุด] ของ [ขอบเขตอัตโนมัติ]

3: หากภายนอกช่วงการตั้งค่า ให้เปลี่ยนเป็นค่าที่ใกล้กับ ISO 400 ที่สุด

4: ISO 1600 เมื่อใช้เลนส์ที่ไม่รองรับ [การควบคุมขีดจำกัด ISO อัตโนมัติสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับ E-TTL]

ความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง ความไวแสง ISO ปกติ ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม
ภาพเคลื่อนไหวปกติ ไม่ใช้งาน ISO 100-25600 ISO 100–H (204800)
นอกเหนือจากไม่ใช้งาน ISO 200-25600
ภาพเคลื่อนไหว Canon Log ไม่ใช้งาน (ตายตัว) ISO 400-25600 ISO L (100)–H (204800)
ภาพเคลื่อนไหว HDR*1 / ภาพเคลื่อนไหว HDR PQ ไม่ใช้งาน ISO 100-25600
นอกเหนือจากไม่ใช้งาน ISO 200-25600

1 ระดับ โดยปรับทีละ 1/3 ระดับ

ความไวแสง ISO แบบขยายถูกบันทึกว่า “เท่ากัน” กับความเร็วเหล่านี้

1: ตั้งค่าตายตัวที่ [ไม่ใช้งาน]

ช่วงความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง ความไวแสง ISO ปกติ ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม
ภาพเคลื่อนไหวปกติ ไม่ใช้งาน ISO 100-25600 ISO 100–H (204800)
ใช้งาน ISO 200-25600
ภาพเคลื่อนไหว Canon Log ไม่ใช้งาน (ตายตัว) ISO 400-25600 ISO 400–H (204800)
ภาพเคลื่อนไหว HDR*1 / ภาพเคลื่อนไหว HDR PQ ไม่ใช้งาน ISO 100-25600
ใช้งาน ISO 200-25600

เพิ่มทีละ 1 ระดับ

ความไวแสง ISO แบบขยายถูกบันทึกว่า “เท่ากัน” กับความเร็วเหล่านี้

1: ตั้งค่าตายตัวที่ [ไม่ใช้งาน]

การตั้งค่าสูงสุดของขอบเขต ISO อัตโนมัติในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รายการ ความไวแสง ISO
สูงสุดสำหรับอัตโนมัติ ISO 6400–H (204800)
[วีดีโอไทม์แลปส์] สูงสุดสำหรับอัตโนมัติ ISO 400-25600

ความไวแสง ISO แบบขยายถูกบันทึกว่า “เท่ากัน” กับความเร็วเหล่านี้

ชัตเตอร์

การถ่ายภาพนิ่ง

ชนิด: ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสที่ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โหมดชัตเตอร์

ชัตเตอร์แบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ความเร็วชัตเตอร์

เมื่อตั้งค่าเป็น [กลไก] หรือ [อิเล็ก.ม่านแรก] 1/8000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์
เมื่อตั้งค่า [อิเล็กทรอนิกส์] 1/8000–0.5 วินาที
ซิงค์แฟลช ชัตเตอร์แบบกลไก 1/200 วินาที
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก 1/250 วินาที

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ชนิด: การม้วนชัตเตอร์ การใช้เซนเซอร์ภาพ

ความเร็วชัตเตอร์:

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงอัตโนมัติ: 1/4000–1/25 วินาที

ภาพเคลื่อนไหวด้วยการเปิดรับแสงเอง: 1/4000–1/8*1 วินาที

แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพและอัตราเฟรม

1: 1/125 วินาที (NTSC) หรือ 1/100 วินาที (PAL) เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรมสูง] เป็น [ใช้งาน]

แฟลชภายนอก

จุดสัมผัสในการซิงค์แฟลช: ช่องเสียบแฟลชภายนอก: จุดสัมผัสซิงค์แฟลช

ความเร็วซิงค์แฟลชสูงสุด: 1/250 วินาทีกับอิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก 1/200 วินาทีกับชัตเตอร์แบบกลไก

การขับเคลื่อน

โหมดขับเคลื่อนและความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง

โหมดขับเคลื่อน ชัตเตอร์แบบกลไก อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพเดี่ยว ใช่ ใช่ ใช่
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง + สูงสุดประมาณ 12 ภาพ/วินาที

สูงสุดประมาณ 20 ภาพ/วินาที

เลนส์นอกเหนือจากเลนส์ EF-S

ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง สูงสุดประมาณ 6.0 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 8.0 ภาพ/วินาที
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที
ตั้งเวลา: 10 วินาที / รีโมทคอนโทรล ใช่
ตั้งเวลา: 2 วินาที / รีโมทคอนโทรล ใช่

ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS): ทำได้

การเล่นภาพ

รายการ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การแสดงภาพขยาย 1.5x–10x (15 ระดับ)
การแสดงจุด AF ใช่
การแสดงตาราง ปิด / 3×3 / 6×4 / 3×3+diag
คะแนน

ปิด / ★ ถึง ★★★★★

เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ

การค้นหาภาพ

เงื่อนไขการค้นหา

คะแนน / วันที่ / โฟลเดอร์ / ล็อคภาพ / ชนิดของไฟล์

ป้องกันภาพ เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ถอนทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ถอนทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ
การประมวลผลภาพ RAW ในตัวกล้อง รองรับ
การปรับขนาด รองรับ
ตัดภาพ รองรับ

คำสั่งพิมพ์ (DPOF): สอดคล้องกับ DPOF เวอร์ชั่น 1.1

ผู้ใช้กำหนดเอง (C.Fn)

ตั้งค่าระบบส่วนตัว: สามารถตั้งค่าระบบส่วนตัว 21 ระบบได้

อินเตอร์เฟซภายนอก

ช่องสัญญาณดิจิตอล

ชนิดของช่องสัญญาณ USB Type-C
การส่งผ่าน เทียบเท่ากับ SuperSpeed Plus USB (USB 3.1 Gen 2)
แอพพลิเคชั่น สำหรับการสื่อสารคอมพิวเตอร์

ใช้ร่วมกับเทอร์มินัลสำหรับการชาร์จในกล้อง/แหล่งจ่ายไฟของกล้องโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1

ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT: Type D (ปรับเปลี่ยนความละเอียดโดยอัตโนมัติ)

ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก: รองรับปลั๊กขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ช่องเสียบหูฟัง: รองรับปลั๊กขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ช่องรีโมทคอนโทรล: รองรับช่องชนิดรีโมทสวิตซ์ รุ่น RS-60E3

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพ็คที่รองรับ LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
จำนวนที่ใช้ 1

การชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB และการให้พลังงานกล้อง: การใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1

แหล่งพลังงาน

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC AC-E6N
อุปกรณ์ต่อไฟ DC DR-E6

จำนวนภาพที่ถ่ายได้

การกำหนดค่า วิธีการถ่ายภาพ แบตเตอรี่ อุณหภูมิ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (จำนวนภาพโดยประมาณ)
AE: 100%
ราบรื่น การประหยัดพลังงาน
เฉพาะตัวกล้อง ช่องมองภาพ LP-E6NH 23°C / 73°F 250 380
0°C / 32°F 250 380
หน้าจอ 23°C / 73°F 360 510
0°C / 32°F 350 510
โหมด Eco (หน้าจอ) 23°C / 73°F 590 730
เมื่อใช้กริ๊ปแบตเตอรี่ รุ่น BG-R10 ช่องมองภาพ แบตเตอรี่ รุ่น LP-E6NH สองก้อน 23°C / 73°F 750
หน้าจอ แบตเตอรี่ รุ่น LP-E6NH สองก้อน 23°C / 73°F 1020

ใช้แบตเตอรี่ รุ่น LP-E6NH ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้

สภาวะการใช้งาน อุณหภูมิ เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้
ระยะเวลาที่เปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ได้ 23°C / 73°F ประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที
ระยะเวลาที่สามารถถ่ายภาพแบบ Live View ได้ 23°C / 73°F ประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที
เวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: ไม่ใช้งาน 4K UHD

IPB (มาตรฐาน)

59.94 fps / 50.00 fps

23°C / 73°F ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
Full HD

IPB (มาตรฐาน)

29.97 fps / 25.00 fps

23°C / 73°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาได้ ช่วงเวลาการบันทึกแบบ Full HD: 5 วินาที หน้าจอเปิด 23°C / 73°F ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
หน้าจอปิด 23°C / 73°F ประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที
ระยะเวลาที่สามารถเล่นภาพแบบต่อเนื่องได้ ภาพเคลื่อนไหว (การเล่นภาพแบบปกติ) 23°C / 73°F ประมาณ 5 ชั่วโมง 35 นาที

ใช้แบตเตอรี่ รุ่น LP-E6NH ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

ข้อมูลแบตเตอรี่

ประจุที่เหลือ

ปรับทีละ 1%

ตัวแสดง 5 ระดับ

จำนวนภาพ รองรับ
ประสิทธิภาพในการชาร์จ 3 ระดับ
การบันทึกข้อมูลแบตเตอรี่ รองรับ (สูงสุด 6)
ข้อมูลแบตเตอรี่ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ประจุที่เหลืออยู่เมื่อถอดออก วันที่

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด

(กว้าง)×(สูง)×(หนา) ประมาณ 138.4×97.5×88.4 มม.
(กว้าง)×(สูง)×(หนา) ประมาณ 5.45×3.84×3.48 นิ้ว

ตามมาตรฐาน CIPA

น้ำหนัก

ตัวกล้อง (รวมแบตเตอรี่และเมมโมรี่การ์ด) ประมาณ 680 กรัม ประมาณ 23.99 ออนซ์
เฉพาะตัวกล้อง ประมาณ 598 กรัม ประมาณ 21.10 ออนซ์

ชั่งน้ำหนักโดยไม่สวมฝาปิด

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิในการทำงาน: 0–40°C / 32–104°F

ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบ Wi-Fi (LAN ไร้สาย)

การตรงตามมาตรฐาน

มาตรฐาน Wi-Fi วิธีการส่งสัญญาณ ความเร็วลิงก์สูงสุด
IEEE802.11b การแปลงสัญญาณ DS-SS 11Mbps
IEEE802.11g การแปลงสัญญาณ OFDM 54Mbps
IEEE802.11n 72.2Mbps

ความถี่ของการส่งสัญญาณ (ความถี่กลาง)

ความถี่ 2412–2462 MHz
ช่องสัญญาณ 1–11 ช่องสัญญาณ

การเชื่อมต่อ การตรวจสอบผู้ใช้ และวิธีการเข้ารหัสข้อมูล

วิธีการเชื่อมต่อ ตรวจสอบผู้ใช้ การเข้ารหัส
Access Point ของกล้อง WPA2-PSK AES
เปิด ไม่ใช้งาน
โครงสร้าง เปิด WEP
ไม่ใช้งาน
กุญแจร่วม WEP
WPA-PSK TKIP
AES
WPA2-PSK

Bluetooth

ข้อกำหนดมาตรฐาน: รองรับข้อกำหนด Bluetooth เวอร์ชั่น 4.2 (เทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth)

วิธีการส่งสัญญาณ: การแปลงสัญญาณ GFSK

  • ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทั้งมาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)
  • ขนาดและน้ำหนักที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA (ยกเว้นน้ำหนักเฉพาะตัวกล้อง)
  • ข้อมูลจำเพาะและลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเลนส์ที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ติดอยู่กับกล้อง โปรดติดต่อผู้ผลิตเลนส์ที่เกี่ยวข้อง