การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

  • เมื่อสลับจากการถ่ายภาพนิ่งเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องอีกครั้งก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง
  • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในโหมดถ่ายภาพ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ จะถูกบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ จะถูกบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ