การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ช่วงการรับแสงสูง ซึ่งจะรักษารายละเอียดในส่วนสว่างของฉากที่มีคอนทราสต์สูง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDRHDR]

  • เลือก [ใช้งาน]
 2. บันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

  • บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกันกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดไฟล์และระยะเวลาที่บันทึกได้ โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)] เป็น [ ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS] หรือเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: วีดีโอไทม์แลปส์], [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง], [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Canon Log] หรือ [การถ่ายภาพ: ตั้งค่า HDR PQ]
 • เนื่องจากมีการรวมหลายเฟรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว HDR บางส่วนของภาพเคลื่อนไหวจึงอาจดูบิดเบี้ยว ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นในการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้องที่ได้รับผลกระทบจากกล้องสั่น ดังนั้นให้ลองใช้ขาตั้งกล้อง โปรดทราบว่าแม้จะใช้ขาตั้งกล้องสำหรับการบันทึกภาพ ร่องรอยภาพที่เหลืออยู่หรือจุดรบกวนอาจเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อเทียบกับการเล่นภาพปกติ ในขณะที่เล่นภาพเคลื่อนไหว HDR เฟรมต่อเฟรมหรือเล่นภาพช้า
 • สีและความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนไปมากในชั่วขณะหนึ่ง หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR นอกจากนี้ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ได้รับการอัพเดทชั่วคราวและเฟรมหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI

หมายเหตุ

 • ขนาดการบันทึกคือ Full HD29.97fpsIPB (มาตรฐาน) (NTSC) หรือ Full HD25.00fpsIPB (มาตรฐาน) (PAL)