Upravljanje bliskavice prek zaslona z menijem na fotoaparatu

Pri uporabi EOS DIGITAL fotoaparatov, ki so prišli v prodajo leta 2007 in po njem, lahko nastavite funkcije bliskavice ali uporabniške funkcije na zaslonu z menijem na fotoaparatu.

Podrobnosti glede upravljanja fotoaparata poiščite v navodilih za uporabo fotoaparata.

Nastavitve funkcije bliskavice

 1. Izberite [External Speedlite control/Upravljanje zunanje Speedlite].

  • Izberite [External Speedlite control/Upravljanje zunanje Speedlite] ali [Flash control/Upravljanje bliskavice].
 2. Izberite [Flash function settings/Nastavitve funkcije bliskavice].

  • Izberite [Flash function settings/Nastavitve funkcije bliskavice] ali [External flash func. setting/Nastavitev funkcije zunanje bliskavice].
  • Odpre se nastavitveni zaslon.
 3. Nastavite funkcijo.

  • Nastavitveni zaslon in prikazane postavke so odvisne od fotoaparata.
  • Izberite postavko in nastavite funkcijo.

  Primer 1

  Primer 2

Nastavitve, ki so na voljo na zaslonu z nastavitvami funkcije bliskavice

 • EOS DIGITAL fotoaparati v prodaji od leta 2012 dalje

  Na zaslonu [Flash function settings/Nastavitve funkcije bliskavice] ali [External flash func. setting/Nastavitve funkcije zunanje bliskavice] na fotoaparatu lahko izberete nastavitve za običajno fotografiranje, za brezžično fotografiranje z radijskim prenosom ali za brezžično fotografiranje z optičnim prenosom.

  Čeprav so fotoaparati EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D in EOS 1200D prišli na trg po letu 2012, so nastavljive funkcije iste kot pri fotoaparatih EOS DIGITAL, ki so v prodaji od leta 2007 do 2011.

 • EOS DIGITAL fotoaparati v prodaji od leta 2007 do 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Na zaslonu [Flash function settings/Nastavitve funkcije bliskavice] ali [External flash func. setting/Nastavitve funkcije zunanje bliskavice] na fotoaparatu lahko izberete nastavitve za običajno fotografiranje ali za brezžično fotografiranje z optičnim prenosom. Za uporabo "fotografiranja z brezžično bliskavico z radijskim prenosom" nastavite funkcije prek bliskavice.

Nastavljive funkcije so naslednje. Razpoložljive funkcije so odvisne od fotoaparata v uporabi, načina bliskavice in nastavitev brezžične funkcije itd.

Funkcija
Flash firing/Sproženje bliskavice Enable/Omogoči / Disable/Onemogoči
E-TTL balance/Ravnovesje E-TTL Ambience priority/Prioriteta ambienta / Standard/Standardno / Flash priority/Prioriteta bliskavice
E-TTL meter./E-TTL II osvetlitev Eval (FacePrty)/Ocena (Prior. obraza) / Evaluative/Ocena / Average/Povprečje
Contin flash ctrl/Upravljanje
neprekinjene bliskavice
E-TTL each shot/E-TTL za vsak posnetek / E-TTL 1st shot/E-TTL za 1. posnetek
Flash sync. speed in Av mode/Hitrost sinhr. bliskavice v Av načinu
Flash mode/Način bliskavice E-TTL II flash metering/Osvetlitev z bliskavico E-TTL (Autoflash/Samodejna bliskavica) / Manual flash/Ročna bliskavica / MULTI flash (stroboscopic)/MULTI bliskavica (stroboskopska) / Auto external flash metering/Samodejna osvetlitev zunanje bliskavice / Manual external flash metering/Ročna osvetlitev zunanje bliskavice / Continuous shooting priority mode/Prednost neprekinjenega fotografiranja
Wireless functions/
Brezžične funkcije
Wireless:Off/Brezžično:Izključeno / Radio Transmission/Radijski prenos / Optical Transmission/Optični prenos
Flash zoom/Zumiranje z bliskavico (doseg bliskavice)
Shutter synchronization/
Sinhronizacija zaklopa
First-curtain synchronization/Sinhronizacija s prvo zavesico / Second-curtain synchronization/Sinhronizacija z drugo zavesico / High-speed synchronization/Sinhronizacija z visoko hitrostjo
Flash exposure compensation/Popravek osvetlitve z bliskavico
Flash exposure bracketing/Zaporedje osvetlitve z bliskavico
 • Flash firing/Sproženje bliskavice

  Za fotografiranje z bliskavico nastavite na [Enable/Omogočeno]. Za uporabo samo žarka za pomoč pri AF na bliskavici nastavite na [Disable/Onemogočeno].

 • E-TTL balance/Ravnovesje E-TTL

  Končni učinek fotografije z bliskavico lahko nastavite po svoji želji. Glede na nastavitve lahko spremenite bliskovno razmerje med okoliško svetlobo in svetlobo z bliskavice.

 • E-TTL meter./E-TTL II osvetlitev

  Če je ta funkcija nastavljena na [Eval (FacePrty)/Ocena (Priorit. obraza)], je blisk prilagojen glede na obraz osebe. Hitrost neprekinjenega fotografiranja za neprekinjeno fotografiranje z visoko hitrostjo je nižja kot pri izbiri [Evaluative/Ocena] ali [Average/Povprečje]. Če je nastavljeno [Evaluative/Ocena], poteka upravljanje bliskavice s prednostjo dano sproženju bliskavice med neprekinjenim zajemanjem. Če nastavite [Average/Povprečje], bo osvetlitev z bliskavico povprečna glede na celotni osvetljeni prizor. Glede na naravo prizora bo morda potreben popravek osvetlitve z bliskavico.

 • Contin flash ctrl/Upravljanje neprekinjene bliskavice

  Če je ta funkcija nastavljena na [E-TTL each shot/E-TTL za vsak posnetek], je bliskavica prilagojena v skladu z vsakim posnetkom posebej. Če je ta funkcija nastavljena na [E-TTL 1st shot/E-TTL za 1. posnetek], je bliskavica prilagojena samo enkrat pred začetkom fotografiranja. Drugi posnetek in vsi naslednji so zajeti z izhodno močjo bliskavice, nastavljeno za prvi posnetek. To je učinkovito, če želite dati prednost hitrosti neprekinjenega zajemanja brez spreminjanja kompozicije.

 • Flash sync. speed in Av mode/Hitrost sinhr. bliskavice v Av načinu

  Hitrost sinhronizacije z bliskavico lahko nastavite, ko z bliskavico Speedlite fotografirate v načinu prioritete zaslonke AE Aperture-priority AE/Prioriteta zaslonke AE.

 • Flash mode/Način bliskavice

  Način bliskavice lahko glede na želeno fotografiranje z bliskavico izberete med [E-TTL II flash metering/E-TTL II osvetlitev z bliskavico], [Manual flash/Ročna bliskavica], [MULTI flash (stroboscopic)/MULTI bliskavica/stroboskopska], [Auto external flash metering/Samodejna osvetlitev zunanje bliskavice] in [Manual external flash metering/Ročna osvetlitev zunanje bliskavice] ali [Continuous shooting priority mode/Način prednosti neprekinjenega fotografiranja ].

 • Wireless functions/Brezžične funkcije

  Nastavite lahko brezžično fotografiranje z bliskavico z radijskim prenosom in brezžično fotografiranje z bliskavico z optičnim prenosom. Podrobnosti poiščite v poglavjih "Fotografiranje z brezžično bliskavico z radijskim prenosom" in "Fotografiranje z brezžično bliskavico z optičnim prenosom".

 • Flash zoom/Zumiranje z bliskavico (doseg bliskavice)

  Nastavite lahko doseg (pokrivanje območja) bliskavice Speedlite. Če je izbrano [Auto/Samodejno], je doseg bliskavice izbran samodejno v skladu z goriščno razdaljo objektiva in velikostjo slikovnega tipala v fotoaparatu ().

 • Shutter synchronization/Sinhronizacija zaklopa

  Izberete lahko čas/način sproženja bliskavice v okviru nastavitev [First-curtain synchronization/Sinhronizacija s prvo zavesico], [Second-curtain synchronization/Sinhronizacija z drugo zavesico] ali [High-speed synchronization/Sinhronizacija z visoko hitrostjo]. Za običajno fotografiranje z bliskavico nastavite [First-curtain synchronization/Sinhronizacija s prvo zavesico].

 • Flash exposure compensation/Popravek osvetlitve z bliskavico

  Na podoben način kot pri popravku osvetlitve lahko prilagodite izhodno moč bliskavice. Korak popravka osvetlitve z bliskavico lahko nastavite do ±3 stopenj v korakih po 1/3-stopnje.

 • Flash exposure bracketing/Zaporedje osvetlitve z bliskavico

  Med samodejnim spreminjanjem izhodne moči bliskavice lahko zajamete tri zaporedne posnetke. Razpoložljive nastavitvene ravni segajo do ±3 stopenj, v korakih po 1/3-stopnje.

 • Clear settings/Izbris nastavitev

  Če izberete [Clear flash settings/Izbris nastavitev bliskavice] ali [Clear external flash set./Izbris nastavitev zunanje bliskavice], lahko vrnete nastavitve za Speedlite na njihove privzete vrednosti.

Opozorilo

 • Če je doseg bliskavice nastavljen tako kot v primeru, ko je nameščen adapter za odbojno bliskavico ali ko je v uporabi široka plošča, nastavitev [Flash zoom/Zumiranje z bliskavico] (doseg bliskavice) ni možna.

Opomba

 • Možnosti [Built-in flash firing/Sproženje vgrajene bliskavice] in [E-TTL II meter./Osvetlitev E-TTL II] sta prikazani v koraku 2 ali 3 v "Nastavitve funkcije bliskavice" (Oblike zaslonov in postopki so odvisni od modela fotoaparata).
 • Če je popravek osvetlitve z bliskavico že nastavljen na bliskavici, ne morete nastaviti popravka osvetlitve z bliskavico na fotoaparatu. Če nastavite obe istočasno, ima prednost nastavitev na bliskavici.

Nastavitve C.Fn funkcije bliskavice

Uporabniške funkcije bliskavice lahko nastavite v meniju na fotoaparatu. Prikazane podrobnosti so odvisne od modela fotoaparata. Če možnosti od C.Fn-21 do 23 niso prikazane, jih nastavite na Speedlite. Podrobnosti o uporabniških nastavitvah preverite v "Nastavitve, ki jih lahko spreminjate z uporabniškimi funkcijami".

 1. Izberite [Flash C.Fn settings/Nastavitve C.Fn bliskavice].

  • Izberite [Flash C.Fn settings/Nastavitve C.Fn bliskavice] ali [External flash C.Fn setting/Nastavitve C.Fn zunanje bliskavice].
 2. Nastavite uporabniško funkcijo.

  • Izberite številko uporabniške funkcije (1), nato nastavite funkcijo.
  • Za izbris vseh nastavitev uporabniških funkcij izberite [Clear settings/Izbris nastavitev] v koraku 1, nato [Clear all Speedlite C.Fn’s/Izbris vseh Speedlite C.Fn] ali [Clear ext. flash C.Fn set./Izbris C.Fn zunanje bliskavice].

Opozorilo

 • Če uporabljate fotoaparat z začetkom prodaje leta 2011 ali prej ali model EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ali EOS 1200D, nastavitve od C.Fn-21 do 23 niso izbrisane, četudi izberete [Clear all Speedlite C.Fn's/Izbris vseh Speedlite C.Fn] ali [Clear ext. flash C.Fn set./Izbris C.Fn zunanje bliskavice]. Če opravite postopek, opisan v "Izbris vseh uporabniških/osebnih funkcij" (), so izbrisane vse uporabniške funkcije (razen C.Fn-00).
 • Osebnih funkcij (P.Fn) ne morete nastaviti ali izbrisati vseh hkrati z zaslona z menijem na fotoaparatu. Nastavite jih na bliskavici.