Prehrávanie

Táto kapitola obsahuje témy súvisiace s prehrávaním zaznamenaných statických záberov a videozáznamov a predstavuje nastavenia ponuky na karte prehrávania ([Prehrávanie]).

Upozornenie

  • V prípade snímok zaznamenaných inými fotoaparátmi alebo snímok z tohto fotoaparátu, ktoré boli upravené alebo premenované v počítači, nemusí byť možné normálne zobrazenie alebo výber v tomto fotoaparáte.