Vymazávanie snímok

Nepotrebné snímky, ktoré chcete vymazať, môžete vybrať po jednej alebo všetky naraz.

Upozornenie

 • Snímka sa po jej vymazaní už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa uistite, že ju už nepotrebujete.

Výber viacerých snímok ([Začiarknutie]) na ich spoločné vymazanie

Začiarknutím snímok, ktoré chcete vymazať, môžete vymazať všetky tieto snímky naraz.

 1. Vyberte položku [Prehrávanie: Erase images/Vymazať snímky].

 2. Vyberte položku [Select and erase images/Vybrať a vymazať snímky].

 3. Vyberte snímku.

  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte snímku, ktorú chcete vymazať, a stlačte tlačidlo SET.
  • Ak chcete vybrať ďalšiu snímku na vymazanie, zopakujte 3. krok.
 4. Vymažte snímky.

  • Stlačte tlačidlo Ponuka a potom položku [OK].

Vymazanie všetkých snímok na karte

Môžete vymazať všetky snímky na karte naraz.