Fotografie avansată cu bliţ

Acest capitol descrie metode avansate de fotografiere folosind funcţiile bliţului Speedlite.

Atenţie

  • Funcţiile de la paginile care au în partea din dreapta sus nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Toate operaţiunile din acest capitol sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la AE prioritate flexibilă, Program AE, AE Prioritate timp de expunere, AE prioritate diafragmă, Expunere manuală sau Bulb (Bulb) (Zonă creativă).