Anularea setărilor bliţului Speedlite

Puteţi restabili setările implicite pentru funcţiile de fotografiere ale bliţului Speedlite, fotografiere wireless şi Moduri bliţ personalizat.

  1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

  2. Selectaţi Set.clear.

    • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Set.clear, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
  3. Ştergeţi setările.

    • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
    • Setările bliţului Speedlite sunt şterse şi acesta este pregătiti pentru fotografiere normală în modul bliţ ETTL.

Notă

  • Dacă ştergeţi setările nu va şterge setarea pentru canal radio sau ID wireless radio pentru fotografiere cu bliţ wireless, setări Funcţii Personalizate/Personale (C.Fn/P.Fn) sau setările pentru Mod bliţ personalizat (exceptând setările pentru actualizare automată şi corelare mod aparat).