Bliţ de modelare

Bliţul declanşează continuu pentru aprox. 1 sec ca răspuns la apăsarea butonului pentru previzualizare profunzime de câmp de pe aparat când aparate (altele decât cele din seria EOS R sau EOS M) sunt folosite ca transmiţător cu EL-10 setat ca receptor. Această funcţie se numeşte “bliţ de modelare”. Este folositor pentru verificarea umbrelor subiectului create de bliţul Speedlite, precum şi pentru raportul de lumină la fotografiere cu bliţ wireless ().

  1. Apăsaţi butonul pentru previzualizarea profunzimii de câmp de pe aparat.

    • Bliţul declanşează continuu pentru aprox. 1 sec.

Atenţie

  • Pentru a evita deteriorarea capului bliţului din cauza supra-încălzirii, nu declanşaţi bliţul de modelare pentru mai mult de 32 de ori. După declanşarea bliţului de modelare de 32 de ori, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 35 de min.
  • După ce declanşaţi bliţul de modelare de atâtea ori, dacă fotografiaţi în continuare la intervale scurte poate activa o funcţie de siguranţă care restricţionează declanşarea. La nivelul 1 de restricţionare a bliţului, intervalul de declanşare este setat automat la aprox. 8 sec. În acest caz, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 35 de min.