Filtru de culoare

Când fotografiaţi o scenă cu lumină tungsten folosind fotografiere cu bliţ, este posibil ca fundalurile subiectelor care sunt în afara razei de acţiune a bliţului să aibă o nuanţă roşiatică nenaturală. Dacă ataşaţi bliţului un filtru de culoare (comercializat separat), este posibil ca funcţia de nivel de alb a aparatului să compenseze astfel încât atât subiectul, cât şi fundalul să fie fotografiate cu nivelul de alb potrivit.

 1. Ataşaţi filtrul de culoare.

  (1) Simbolul Canon

  • Ataşaţi filtrul la capul bliţului aşa cum este indicat până ce auziţi un „clic“.
  • Asiguraţi-vă că afişajul indică Filtru de culoare ataşat.
  • Pentru a scoate filtrul, realizaţi procedura în ordine inversă pentru a ridica tabul de ataşare din partea de jos a filtrului şi scoateţi filtrul de pe capul bliţului.
 2. Realizaţi fotografia.

  • Setaţi nivelul de alb al aparatului la Bliţ, apoi realizaţi fotografia.
  • Nivelul de alb poate fi setat şi la Balans de alb automat sau Auto (Prioritate alb) pentru a fotografia.
  • Verificaţi imaginea realizată şi compensaţi nivelul de alb pe aparatul foto, dacă este necesar.

Atenţie

 • Când folosiţi un filtru de culoare, numărul director va fi mai mic. Când folosiţi bliţ manual, compensaţi puterea de declanşare a bliţului cu aproximativ +1 stop.
 • Nu suprapuneţi un filtru de culoare disponibil în comerţ cu filtrul color comercializat separat.

Notă

 • Când ataşaţi un filtru de culoare şi folosiţi un obiectiv grandangular pentru fotografierea cu bliţ, intensitatea luminii ambientale poate scădea.
 • Dacă se depune praf sau mizerie pe filtrul de culoare, îndepărtaţi-l cu o cârpă moale şi uscată.
 • Puteţi ataşa şi un adaptor de reflectare () când folosiţi un filtru de culoare.
 • Pentru a crea o scenă cu lumină tungsten (atmosferă uşor roşiatică), compensaţi nivelul de alb către partea aurie.