Ustawienia balansu bieli

Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj prawidłowy balans bieli pozwala uzyskać ustawienie automatyczne [] (Priorytet atmosfery) albo [] (Priorytet bieli). Jeśli jednak wybór powyższych opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie, fotografując biały obiekt.

 1. Naciśnij przycisk Wybór balansu bieli.

 2. Wybierz opcję.

(Wartości przybliżone)
Wyświetlacz Tryb Temperatura barwowa (ok. K: kelwinów)
Auto: Prior. atmosfery 3000–7000
Auto: Priorytet bieli
Światło dzienne 5200
Miejsca ocienione 7000
Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca 6000
Światło żarówek 3200
Białe światło fluoresc. 4000
Lampa błyskowa Ustawienie automatyczne*
Nastawa własna 2000–10000
Temperatura barwowa Temp. barwowa 2500–10000

Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około 6000K.

Balans bieli

Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju oświetlenia. Aparaty cyfrowe określają biel na podstawie temperatury barwowej oświetlenia i w oparciu o nią stosują obróbkę obrazu, aby tony koloru wyglądały na zdjęciach naturalnie.

[] Automatyczny balans bieli

Za pomocą opcji [Automatyczny balans bieli] można zwiększać intensywność ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii oświetlonej światłem żarówek.

Gdy wybrano opcję [Automatyczny: Priorytet bieli], można zmniejszyć intensywność ciepłej dominanty barwnej obrazu.

 1. Wybierz opcję [Fotografowanie: Balans bieli].

 2. Wybierz opcję [Automatyczny balans bieli].

  • Po wybraniu [Automatyczny balans bieli] naciśnij przycisk INFO.
 3. Wybierz opcję.

Przestroga

 • Zalecenia dla ustawienia [Automatyczny: Priorytet bieli]

 • Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
 • Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna zdjęcia może się nie zmniejszyć.
 • W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak w przypadku wybrania opcji [Automatyczny balans bieli].

[] Ręczny balans według wzorca bieli

Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania. Zawsze wykonuj te instrukcje w przypadku oświetlenia używanego podczas fotografowania.

 1. Sfotografuj biały obiekt.

  • Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt, tak aby wypełnił on cały ekran.
  • Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie ze standardową ekspozycją dla białego obiektu.
  • Można użyć dowolnego ustawienia balansu bieli.
 2. Wybierz opcję [Fotografowanie: Ręczny WB (wg wzorca bieli)].

 3. Pobierz dane balansu bieli.

  • Użyj klawiszy Lewy klawisz Prawy klawisz, aby wybrać obraz zarejestrowany w punkcie 1, a następnie naciśnij przycisk SET.

   Wybierz [OK], aby zaimportować dane.

 4. Wybierz opcję [Fotografowanie: Balans bieli].

 5. Wybierz opcję [Ręcznie].

Przestroga

 • Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od ekspozycji standardowej, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być niemożliwe.
 • Nie można wybrać następujących obrazów: obrazy zarejestrowane, gdy dla opcji Styl obrazów wybrano ustawienie [Monochrom.], obrazy z filtrem twórczym zastosowanym przed fotografowaniem lub po nim, zdjęcia wykadrowane i obrazy zarejestrowane innym aparatem.
 • Obrazy, których nie można używać z tym ustawieniem, można jednak wyświetlać.

Uwaga

 • Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).

[Temperatura barwowa] Temperatura barwowa

 1. Wybierz opcję [Fotografowanie: Balans bieli].

 2. Ustaw temperaturę barwową.

  • Wybierz opcję [Temperatura barwowa].
  • Obróć pokrętło Pokrętło główne, aby ustawić żądaną temperaturę barwową, a następnie naciśnij przycisk SET.
  • Można wprowadzić ustawienie temperatury barwowej z zakresu od około 2500K do 10000K, z dokładnością do 100K.

Przestroga

 • Podczas ustawiania temperatury barwowej dla źródła światła sztucznego należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku koloru purpurowego lub zielonego).
 • Jeśli dla ustawienia [Temperatura barwowa] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą dostępnego w sprzedaży kolorymetru, wykonaj kilka ujęć próbnych i wyreguluj ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy odczytem miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.