Probleemoplossingshandleiding

Raadpleeg in geval van een probleem met de camera eerst deze Probleemoplossingshandleiding. Als u het probleem met deze Probleemoplossingshandleiding niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde Canon Service Center.

Voedingsgerelateerde problemen

Kan de camera niet opladen.

De camera wordt niet geactiveerd, zelfs niet wanneer deze wordt ingeschakeld.

 • Laad de camera op ().

Het indicatielampje brandt of knippert nog wanneer de camera uit is.

 • Het indicatielampje blijft enkele seconden branden of knipperen wanneer de camera wordt uitgeschakeld terwijl er een beeld op de kaart wordt vastgelegd. Wanneer het vastleggen van het beeld is voltooid, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

De accu gaat niet lang mee.

 • Het verdient aanbeveling de camera te gebruiken wanneer deze volledig is opgeladen ().
 • De volgende bewerkingen verkorten de levensduur van de accu en het aantal beschikbare opnamen.

  • Langdurig movies opnemen
  • De functies voor draadloze communicatie gebruiken

De camera wordt automatisch uitgeschakeld.

 • Er is een energiebesparingsfunctie ingeschakeld ().

Aan opnamen gerelateerde problemen

Er kunnen geen beelden worden opgenomen of vastgelegd.

 • Controleer of de kaart op de juiste manier is geplaatst ().
 • Als de kaart vol is, vervangt u de kaart of verwijdert u onnodige beelden om ruimte vrij te maken (, ).
 • Schakel Wifi uit voordat u movies gaat opnemen. U kunt geen movies opnemen terwijl u verbonden bent via Wifi.

De kaart kan niet worden gebruikt.

Het beeld is onscherp.

 • Druk de ontspanknop rustig in om camerabeweging te voorkomen (, ).

[Movie-opname niet mogelijk] wordt weergegeven.

 • [Movie-opname niet mogelijk] kan worden weergegeven naar herhaalde movie-opnamen of als u de camera langere tijd op stand-by hebt staan voor movie-opnamen. De camera gaat in ca. 3 min. automatisch uit wanneer u movies blijft opnemen terwijl [Movie-opname niet mogelijk] wordt weergegeven. Schakel de camera uit wanneer [Movie-opname niet mogelijk] wordt weergegeven en wacht totdat deze is afgekoeld.

Tijdens het opnemen van movies wordt het rode pictogram Temperatuurwaarschuwing rood weergegeven.

 • Dit duidt aan dat de inwendige temperatuur van de camera hoog is. Weergave van het rode pictogram [Temperatuurwaarschuwing rood] duidt aan dat de movie-opname automatisch gaat stoppen.

Movie-opname stopt vanzelf.

 • Als de schrijfsnelheid van de kaart laag ligt, kan de movie-opname automatisch stoppen. Raadpleeg Kaarten waarop movies kunnen worden opgenomen voor meer informatie over kaarten waarop movies kunnen worden opgenomen. Raadpleeg de website van de fabrikant van de kaart enzovoort voor de schrijfsnelheid van de kaart.
 • Formatteer de kaart als de schrijf- of leessnelheid laag lijkt ().
 • Movie-opname stopt automatisch na 9 min. en 59 sec.

Het beeld flikkert of er verschijnen horizontale strepen tijdens movie-opnamen.

 • Flikkeren, horizontale strepen (ruis) of onregelmatige belichting kunnen worden veroorzaakt door tl-buizen, ledverlichting of andere lichtbronnen tijdens movie-opnamen. Ook veranderingen in de belichting (helderheid) of kleurtoon kunnen worden opgenomen.

Tijdens movie-opnamen ziet het onderwerp er vervormd uit.

 • Als u de camera naar links of rechts beweegt (pannen) of een bewegend onderwerp opneemt, kan het beeld er vervormd uitzien.

Ik kan geen foto's maken tijdens movie-opnamen.

 • Tijdens movie-opnamen kunnen er geen foto's worden gemaakt. Stop met de movie-opname voordat u foto's gaat maken.

Problemen met draadloze functies

Kan geen pairing met een smartphone uitvoeren.

 • Gebruik een smartphone die compatibel is met Bluetooth-specificatie versie 4.2 of later.
 • Schakel Bluetooth in vanaf het instelscherm op de smartphone.
 • Pairing met de camera is niet mogelijk vanaf het instelscherm voor Bluetooth op de smartphone. Installeer de speciale app Camera Connect (gratis) op de smartphone ().
 • Pairing met een eerder gekoppelde smartphone is niet mogelijk als er pairinggegevens geregistreerd voor een andere camera op de smartphone blijven staan. Verwijder in dat geval de geregistreerde pairinggegevens van de camera uit de Bluetooth-instellingen op de smartphone en voer de pairing opnieuw uit ().

Bewerkingen zoals opnemen en afspelen zijn niet mogelijk.

 • Wanneer een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, zijn bewerkingen zoals opnemen en afspelen niet altijd mogelijk. Beëindig de Wi-Fi-verbinding en voer vervolgens de bewerking uit.

Kan geen nieuwe verbinding maken met een smartphone.

 • Opnieuw verbinden is niet altijd mogelijk, zelfs niet bij dezelfde camera en smartphone, als u de instellingen hebt gewijzigd of andere instellingen hebt geselecteerd. Verwijder in dit geval in instellingen voor de cameraverbinding uit de Wi-Fi-instellingen op de smartphone en stel opnieuw een verbinding in.
 • Er wordt mogelijk geen verbinding tot stand gebracht als Camera Connect wordt uitgevoerd wanneer u verbindingsinstellingen opnieuw configureert. Sluit in dit geval Camera Connect even af en start het vervolgens opnieuw op.

Bedieningsproblemen

Camerabediening werkt onregelmatig. De knoppen reageren niet.

 • Er is mogelijk een interne fout opgetreden. Zet de camera geforceerd uit door de knoppen Menu en Movie-opnamen tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt te houden. Wacht even voordat u de camera opnieuw opstart door op de aan/uit-knop te drukken.

Weergaveproblemen

De weergegeven opnamedatum en -tijd zijn onjuist.

 • Controleer of de juiste datum en tijd zijn ingesteld ().
 • Controleer de tijdzone en de zomertijd ().

Afspeelproblemen

Foto's en movies kunnen niet worden afgespeeld.

 • De camera kan beelden die met een andere camera zijn gemaakt, mogelijk niet afspelen.
 • Met een computer bewerkte movies kunnen niet met de camera worden afgespeeld.

Mechanische geluiden of geluiden van camerabewerkingen zijn tijdens het afspelen van movies hoorbaar.

 • Als u camerabewerkingen uitvoert tijdens movie-opnamen, kan de ingebouwde microfoon van de camera de geluiden van de camerabewerkingen ook opnemen.

De movie lijkt kort vast te lopen.

 • Aanzienlijke wijzigingen in de belichting tijdens het opnemen van movies kunnen ertoe leiden dat de opname kort stopt totdat de helderheid is gestabiliseerd.