Kaarten plaatsen/verwijderen

Let op

 • Het gebruik van andere geheugenkaarten dan microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaarten wordt niet ondersteund.

Opmerking

 • Het aantal beschikbare opnamen varieert, afhankelijk van de vrije ruimte op de kaart.
 • Bevestig het klepje van de kaart/aansluiting weer zoals hieronder afgebeeld in het geval deze eraf is gekomen.

Plaatsen

 1. Open de kap.

  • Nadat het klepje van de kaart/aansluiting geopend is, klapt u het naar rechts.
 2. Plaats de kaart.

  • Plaats de kaart met het label naar u toe gericht. Wanneer u kaarten in de verkeerde richting plaatst, kan de camera beschadigd raken.
 3. Sluit het klepje.

Verwijderen

 1. Open de kap.

  • Schakel de camera uit ().
  • Nadat u zich ervan verzekerd hebt dat het indicatielampje uit is, opent u het klepje en klapt u het naar rechts.
 2. Verwijder de kaart.

  • Druk de kaart in om deze uit te werpen.
  • Trek de kaart recht naar buiten en sluit vervolgens het klepje.

Let op

 • Een brandend indicatielampje duidt aan dat de camera schrijft naar, leest van, wist van of gegevens overbrengt naar de kaart. Open op dit moment het klepje voor de kaart/aansluiting niet. Voer nooit een van de volgende handelingen uit terwijl het indicatielampje brandt, om te voorkomen dat beeldgegevens of kaarten of de camera beschadigd raken.

  • De kaart verwijderen
  • De camera schudden of er tegenaan slaan
 • Als er een kaartgerelateerde foutmelding in de zoeker verschijnt, verwijdert u de kaart en plaatst u deze weer terug. Gebruik als de fout zich blijft voordoen, een andere kaart.

  Als u beelden op de kaart naar een computer overdraagt, brengt u alle beelden over en formatteert u de kaart vervolgens met de camera (). Dan kan de kaart terugkeren naar normaal.