Formatteren

Formatteer (initialiseer) de kaart op deze camera in de volgende gevallen.

 • De kaart is nieuw.
 • De kaart is op een andere camera of op een computer geformatteerd.
 • De kaart staat vol met beelden of gegevens.
 • Er wordt een kaartgerelateerde fout weergegeven ().

Let op

 • Wanneer u een kaart formatteert, worden alle gegevens erop gewist. Controleer voordat u de kaart formatteert, wat er op de kaart staat. Breng indien nodig de beelden en gegevens over naar een computer enzovoort voordat u de kaart formatteert.
 1. Selecteer [Weergave: Kaart formatteren].

 2. Formatteer de kaart.

  • Selecteer [OK].

Bestandsindelingen voor kaarten

microSD-kaarten worden geformatteerd in FAT12/16, microSDHC-kaarten in FAT32 en microSDXC-kaarten in exFAT.

Let op

 • Mogelijk kunnen microSDXC-kaarten die met deze camera zijn geformatteerd, niet in andere camera's worden gebruikt. Houd er ook rekening mee dat in exFAT geformatteerde kaarten door bepaalde computerbesturingssystemen of kaartlezers mogelijk niet worden herkend.
 • Wanneer u een kaart formatteert of gegevens op een kaart wist, worden de gegevens niet volledig gewist. Houd hier rekening mee wanneer u de kaart verkoopt of weggooit. Wanneer u kaarten weggooit, dient u stappen te nemen om persoonsgegevens indien nodig te beschermen, zoals door de kaarten fysiek te vernietigen.

Opmerking

 • De kaartcapaciteit die op het kaartformatteerscherm wordt weergegeven, kan kleiner zijn dan de capaciteit die op de kaart wordt vermeld.
 • Dit apparaat bevat exFAT-technologie die is gelicentieerd van Microsoft.