De flitser inschakelen

 1. Zet de aan- / uitschakelaar op Ingeschakeld.

  • Het opladen begint.
  • Tijdens het opladen, wordt OPLADEN weergegeven op het lcd-scherm. Wanneer de flitser volledig is opgeladen, verdwijnt deze indicator en klinkt er een pieptoon.
 2. Controleer of de flitser gereed is.

  • De status van de flitser verandert van uitrood (knippert) (Snelflits klaar) → rood (brandend) (volledig opgeladen).
  • U kunt op de testflitsknop (flits-gereed-lampje) (1) drukken om een testflits te geven.

Voorzichtig

 • U kunt de testflits niet gebruiken bij het bedienen van de flitstimer aan de camerazijde.

Opmerking

 • De flitsinstellingen blijven van kracht, zelfs nadat de flitser is uitgeschakeld.
 • U kunt instellen dat de pieptoon niet klinkt wanneer het opladen is voltooid (P.Fn-06).

Over de Snelle flitsfunctie

Met de Snelle flitsfunctie kunt u flitsopnamen maken als het flits-gereed-lampje rood knippert (voordat de flitser helemaal is opgeladen). De snelle flits is altijd beschikbaar, ongeacht de ingestelde stand van de camera. Hoewel het flitsvermogen circa 1/2 tot 1/6 van het volledige vermogen is, is dit handig voor opnamen met een korter flitsinterval.

Bij handmatige flitsopnamen is deze functie beschikbaar als het flitsvermogen is ingesteld op 1/4 tot 1/8192. Bij stroboscopische en draadloze flitsopnamen kunt u geen Snelle flits gebruiken.

Voorzichtig

 • Wanneer de Snelle flits tijdens continu fotograferen wordt gebruikt, kunnen foto's onderbelicht raken, omdat het flitsvermogen afneemt.

Opmerking

Over de Functie voor automatisch uitschakelen

Om het batterijvermogen te sparen, gaat de flitser automatisch uit als deze ongeveer 90 seconden niet is gebruikt. U schakelt de Speedlite weer in door de ontspanknop van de camera half in te drukken of op de testflitsknop (flits-gereed-lampje) te drukken.

Als de flitser is ingesteld als masterunit voor draadloze flitsopnamen met radiotransmissie () of is ingesteld voor gekoppeld fotograferen (), duurt het circa 5 minuten voordat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Opmerking

 • Automatisch uitschakelen kan uitgeschakeld worden (C.Fn-01).

Over de Vergrendelfunctie

Als u de aan- / uitschakelaar instelt op VERGRENDELEN schakelt u de knoppen en wieltjes van de flitser uit. Deze functie is handig wanneer u wilt voorkomen dat de flitsfunctie-instellingen die u hebt ingesteld per ongeluk worden gewijzigd.

Als u een knop of wieltje bedient, ziet u VERGRENDELD op het lcd-scherm.

Opmerking

 • U kunt direct een testflits en het modelleerlicht laten afgaan zelfs als de aan/uit-knop in de VERGRENDELEN-stand staat. Ook licht het lcd-scherm op wanneer een knop of wieltje wordt bediend.

Over de Verlichting van het lcd-scherm

Bij gebruik van een knop of wieltje wordt, gaat het lcd-scherm ongeveer 12 sec branden (Timer 12 seconden).

Voor meer informatie over de verlichting van het lcd-scherm bij het instellen van de draadloze radio zend-unit, zie „Over de Verlichting van het lcd-scherm”.

Opmerking

 • U kunt de instelling van de verlichting van het lcd-scherm wijzigen (C.Fn-22).