Volledig automatisch fotograferen met de flitser

Wanneer u de opnamestand van de camera instel op Programma AE (Program AE) of „Volledig automatisch”, kunt u opnamen maken met E-TTL II / E-TTL volledig automatische flitsopnamen.

 1. Kies MODUS met behulp van de joystick.

 2. Selecteer ETTL.

  • Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts, of draai aan Selectiewiel en selecteer ETTL, en duw de joystick dan verticaal.

 3. Stel scherp op het onderwerp.

  • Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
  • De sluitertijd en de diafragmawaarde worden in de zoeker weergegeven.
  • Controleer of Flitser opladen voltooid in de zoeker brandt.
 4. Maak de foto.

  Programma AE Voorbeeld van het scherm (Program AE).

  • Controleer of het onderwerp zich binnen het effectieve flitsbereik bevindt (1).
  • Als u de ontspanknop helemaal indrukt, flitst het apparaat en wordt de foto gemaakt.

Opmerking

 • Als het onderwerp donker is (onderbelicht) wanneer u de gemaakte foto bekijkt, ga dan dichter bij het onderwerp staan en maak de foto nogmaals. U kunt bij gebruik van een digitale camera ook de ISO-snelheid verhogen.
 • „Volledig Automatisch” duidt op de Scene Intelligent Auto Volledig automatische stand Creatief automatisch opnamestand.
 • Zelfs wanneer de flitser is bevestigd op een camera die het E-TTL II automatische flitssysteem ondersteunt, wordt ETTL op het lcd-scherm weergegeven.