Hibaelhárítási útmutató

A Speedlite hibaelhárítását a fejezetben leírtak szerint végezze. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Canon szervizközponthoz.

Tápellátással kapcsolatos problémák

Az akkumulátorok nem tölthetők a töltővel.

 • Az akkumulátorok csak akkor tölthetők, ha fennmaradó kapacitásuk kb. 90% alá csökken.
 • Csak eredeti Canon LP-EL akkumulátoregységet használjon.

A töltő lámpája gyorsan villog.

 • Ha a lámpa állandó, gyors, narancssárga színnel villog, azt jelzi, hogy a védelmi áramkör letiltotta a töltést, mert (1) probléma van az akkumulátortöltővel vagy az akkumulátorral, vagy (2) a nem Canon gyártmányú akkumulátor töltése sikertelen. Az (1) esetben húzza ki a töltőt, helyezze bele újra az akkumulátoregységet, majd várjon 2–3 percet, mielőtt újra bedugja a töltőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Canon szervizközponthoz.

A töltő lámpája nem villog.

 • Biztonsági okokból a töltő a forrón behelyezett akkumulátort nem tölti, ezért a lámpa nem világít. A töltés akkor is automatikusan leáll, ha az akkumulátor valamilyen ok miatt felmelegszik. Ebben az esetben a lámpa folyamatosan villog. A töltés automatikusan folytatódik, miután az akkumulátor lehűlt.

A [Cannot communicate with battery Use this battery?] üzenet jelenik meg.

 • Az akkumulátoregység károsodhat. Ha ez történik, vásároljon másikat.
 • Biztonsági okokból fontolja meg az eredeti LP-EL Canon akkumulátoregység használatát.
 • Biztonsági mechanizmusként a vaku töltése tovább tart, ha folyamatosan olyan akkumulátoregységet használ, amely nem kommunikál.
 • Helyezze be ismét az akkumulátort ().
 • Ha az elektromos érintkezők szennyezettek, puha kendővel tisztítsa meg.

Az akkumulátor hamar lemerül.

 • Teljesen feltöltött akkumulátort használjon ().
 • Az akkumulátor teljesítménye csökkenhetett. Lásd: Akkumulátor információ ellenőrzése, és nézze meg az akkumulátor teljesítményével kapcsolatos problémákat. Ha az akkumulátor teljesítménye gyenge, vásároljon másikat helyette.
 • Az alábbiak siettetik az akkumulátor lemerülését.
  • A modellező lámpa bekapcsolva tartása hosszú ideig.
  • Vezeték nélküli funkciók használata
  • Tesztvillantás ismételgetése

A készülék kikapcsol.

 • Az automatikus kikapcsolás aktiválva lett. Annak biztosítása érdekében, hogy a tápellátás ne kapcsoljon ki automatikusan, az Egyedi funkció képernyőn állítsa be a C.Fn-01 értékét [1]-re ().

Normál vakus fotózás

Nem kapcsolódik be a készülék.

 • Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorrekesz fedele le legyen zárva ().
 • Cserélje ki az akkumulátort újra.

A Speedlite vaku nem villan.

 • Tolja be teljesen a rögzítőtalpat a fényképezőgép vakupapucsába, majd a rögzítőkart jobbra csúsztatva rögzítse a Speedlite vakut a fényképezőgéphez ().
 • Ha még kb. 15 másodperc múlva is TÖLTÉS látható a kijelzőn, cserélje ki az akkumulátort ().
 • Fújja ki az idegen anyagokat a Speedlite és a fényképezőgép érintkezői közül egy kereskedelmi fogalomban kapható légfúvóval, vagy hasonló eszközzel.
 • Ha a Speedlite és a fényképezőgép közötti érintkezők () nedvesek lesznek, kapcsolja ki a Speedlite vakut, és hagyja azokat kiszáradni.
 • A működtetési időköz meghosszabbodik (), miután rövid ideig folyamatosan vakuzott, mert ettől megemelkedik a vakufej hőmérséklete, és emiatt korlátozza a vakuvillantást.
 • Biztonsági okokból forró akkumulátorok nem tölthetők. A töltés akkor is automatikusan leáll, ha az akkumulátor valamilyen ok miatt felmelegszik. A töltés automatikusan folytatódik, miután az akkumulátor lehűlt ().

A készülék kikapcsol.

 • Aktiválódott a Speedlite vaku automatikus kikapcsolás funkciója (). Nyomja le félig az exponálógombot, vagy nyomja meg a vaku gombot ().

Alul- vagy túlexponált képek.

 • Ha a fő téma túl sötét vagy túl világos, állítsa be a vaku-expozíciókompenzáció értékét ().
 • Ha a képen szereplő tárgyakról sok fény verődik vissza, használja az FE-rögzítést ().
 • Gyors szinkron alkalmazásánál minél nagyobb a záridő, annál kisebb a kulcsszám. Menjen közelebb a témához ().

A kép alsó része sötét.

 • Legalább 0,5 méter távolságról fényképezze a témát.
 • Ha a témát 1 m-nél közelebbről fényképezi, állítsa az indirekt vakuzás szögét 7°-kal kisebbre ().
 • Távolítson el minden csatlakoztatott napellenzőt.

A kép szélei sötétek.

 • Állítsa a vaku hatóterületét A (Auto) beállításra().
 • Ha a vaku hatóterületének kézi beállítását használja, adjon meg a felvétel látószögénél szélesebb értéket ().
 • Ügyeljen arra, hogy a C.Fn-21 funkció beállítása ne [1] legyen ().

A képek nagyon elmosódottak.

 • Az Rekesz-előválasztás AE rekesz-előválasztás AE módban, illetve gyenge fényviszonyok melletti felvételkészítés lassú szinkronú felvételkészítést aktivál, ami lassabb záridőt eredményez. Használjon állványt, illetve állítsa a felvételi módot Programautomatika programautomatika vagy teljesen automatikus üzemmódra (). Ne feledje, hogy a fényképezőgép beállításaiban az [Vakuszinkron idő Av módban] esetén a vakuszinkron időt is beállíthatja ().

Vaku hatóterületének beállítása nem automatikus.

 • Állítsa a vaku hatóterületét A (Auto) beállításra().
 • Tolja be teljesen a rögzítőtalpat a fényképezőgép vakupapucsába, majd a rögzítőkart jobbra csúsztatva rögzítse a Speedlite vakut a fényképezőgéphez ().

A vaku hatóterülete nem állítható be kézzel.

 • Húzza vissza a széles panelt ().

Nem állíthatók be a funkciók.

 • Állítsa a fényképezőgép felvételi módját Rugalmas előválasztás automatika, Programautomatika, Záridő-előválasztás automatika, Rekesz-előválasztás AE, Kézi expozíció, vagy Bulb (Bulb) értékre (Kreatív zóna).
 • Állítsa a Speedlite tápkapcsolóját Bekapcsolás állásba az ZÁROLÁS helyett ().

A modellező lámpa nem világít.

 • Ne használja a Speedlite vakut 40 percig, ha a modellező lámpa kialszik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Canon szervizközponthoz.

A vakuteljesítmény az AF-segédfényből nem állítható.

 • A vakuteljesítmény az EOS R3, EOS R7, és EOS R10 esetében rögzített. Más, többfunkciós papuccsal rendelkező fényképezőgépeknél a vakuteljesítményt a készülék a fényerőnek megfelelően automatikusan szabályozza.

Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés

A vevők nem villannak, illetve váratlanul teljes fényerővel villannak.

 • Állítsa az adót Vezeték nélküli rádiós átvitelADÓ beállításra, a vevőket pedig Vezeték nélküli rádiós átvitelVEVŐ () beállításra.
 • Használja ugyanazokat a beállításokat az átviteli csatornákhoz és vezeték nélküli rádiós azonosítókhoz az adón és a vevőkön ().
 • Győződjön meg róla, hogy a vevő vakuk az adó vaku átviteli tartományában vannak-e ().
 • Futtassa le a átviteli csatornák keresését, és állítsa be a legerősebb jellel rendelkezőt ().
 • A lehetőségek szerint úgy helyezze el a vevőket, hogy az adó azokra rálásson.
 • Ügyeljen arra, hogy a vevők az adó felé nézzenek.
 • A fényképezőgép beépített vakuja nem használható adóként a rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés során.

A képek túlexponáltak.

 • Ha automata vakus fényképezést alkalmaz három villanáscsoporttal (A–C), akkor a C villanáscsoportot ne irányítsa közvetlenül a fő témára ().
 • Ha a felvétel során minden egyes villanáscsoport a saját vaku módjára van beállítva, ne aktiváljon több olyan villanáscsoportot ETTL módban, amelyek mind a fő témára irányulnak ().

A kijelzőn a Szinkronidő figyelmeztetése látható.

 • Állítsa a záridőt egy lépéssel lassabb értéke a maximális vakuszinkronizálási zársebességnél ().

Az LCD-panel megvilágítása be- és kikapcsolódik.

 • Az adó LCD-panelje a vevő (villanáscsoport) újratöltési állapotának megfelelően be- és kikapcsolódik. Lásd: LCD-panel megvilágítása.

Összekapcsolt felvételkészítés

Normál exponálás nem lehetséges, illetve az expozíció egyenetlen.

 • Több Speedlite együtt villantása összekapcsolt felvételkészítés során meggátolhatja a megfelelő expozíciót, illetve egyenetlen expozíciót okozhat. Fontolja meg egyetlen Speedlite használatát, illetve önkioldó használatát, amely a különböző egységeket különböző időpontokban villantja.