Automata vaku egy vevővel

Ez a szakasz a teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus felvétel alapjait mutatja be egy fényképezőgéphez adóként csatlakoztatott EL-5 és egy vevőként csatlakoztatott EL-5 használatával.

 1. Állítsa be az egységet adóként.

  • Állítsa be adóként a fényképezőgéphez csatlakoztatott EL-5 vakut ().
  • Más, vezeték nélküli rádiós átvitelre alkalmas eszközt is használhat adóként.
 2. Állítsa be az egységet vevőként.

  • Állítsa be az EL-5 vakut az adóról vezeték nélkül vezérelt vevőként ().
  • Más, vezeték nélküli rádiós átvitelre alkalmas vevő funkcióval rendelkező Speedlite vakut is használhat.
 3. Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót.

  • Állítsa be ugyanazt az átviteli csatornát és vezeték nélküli rádiós azonosítót az adókon és vevőkön, ha azok eltérőek ().
 4. Helyezze el a fényképezőgépet és a másik Speedlite vakut.

 5. A MÓD kiválasztásához használja az adón található botkormányt.

 6. Állítsa be a ETTL vaku módot.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a ETTL lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • A vevő automatikusan megkapja az ETTL beállítást a felvétel során, és az adó vezérli azt.
  • Ellenőrizze, hogy a villanáscsoport vezérlésének beállítása MIND.
 7. Ellenőrizze a kapcsolatot, és győződjön meg róla, hogy a vakuegységek fel vannak-e töltve.

  • Ellenőrizze, hogy a HIVATKOZÁS lámpa zöld fénnyel világít-e.
  • Ellenőrizze, hogy világít-e az adókon és vevőkön a vakukészenlét lámpa.
  • Az adó hangjelzést ad, amikor valamennyi Speedlite feltöltődött, ha a P.Fn-05 beállítása [0] ().
  • Ellenőrizze, hogy az adó/vevő feltöltődését jelző A vevő töltése befejeződött ikon (1) megjelenik-e az adó LCD-panelén (TÖLTÉS nem látható).
  • Az adó LCD-panelje megvilágításának részletes leírását lásd: LCD-panel megvilágítása.
 8. Ellenőrizze a működést.

  • Nyomja meg az adó vakuteszt gombját.
  • A Speedlite vakuk villannak. Ha nem villan, ellenőrizze, hogy átviteli tartományon belül van-e ().
 9. Készítse el a képet.

  • A fényképezőgép konfigurálása után a normál vakus fényképezéshez hasonlóan készítse el a felvételt.

Figyelem!

 • A rádiós átvitel csak akkor lehetséges, ha világít a HIVATKOZÁS jelzőfény. Ellenőrizze újra az adók és vevők átviteli csatorna és vezeték nélküli rádiós azonosító beállítását. Ha egyező beállításokkal sem kapcsolódnak, indítsa újra az adókat és vevőket.

Megjegyzés

 • Az adó és vevő vakuk hatóterületének beállítása 24 mm. A vaku hatóterületét manuálisan is beállíthatja.
 • Az adó is villanhat ().
 • A fényképezőgép mélységélesség-előnézet gombjának megnyomásával elvillanthatja a modellező vakut, ha egy EL-5 vevőként van beállítva (). A modellező vaku nem villantható el ezen a módon, ha egy EL-5 adóként van beállítva.
 • Az automatikus kikapcsolás kb. 5 perc elteltével lép működésbe, ha a Speedlite adóként van beállítva.
 • Az automatikus kikapcsolás üzemmódban lévő vevő bekapcsolásához nyomja meg az adó vakuteszt gombját.
 • A vakuvillantás tesztelése nem lehetséges, amikor a fényképezőgép vakuidőzítője, vagy hasonló funkciója aktív.
 • A C.Fn-10 funkcióval módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelt idő értékét a vevőnél.
 • A P.Fn-05 funkcióval beállíthat hangjelzést, amikor valamennyi Speedlite (adók és vevők) teljesen feltöltődött.

LCD-panel megvilágítása

Vezeték nélküli vakus fényképezés esetén az adó LCD-panele attól függően világít vagy sem, hogy az adók és vevők (villanáscsoportok) feltöltődtek-e.

Az adó LCD-panele világít, ha az adó és a vevő nincsen teljesen feltöltve. Az LCD-panel megvilágítása kb. 12 másodperccel azután kapcsol ki, hogy az adók és vevők teljesen feltöltődtek.

Az adó LCD-panele ismét világít, amikor fénykép készítése után az adó és vevő ismét töltődik.

Figyelem!

 • Az adó LCD-panelén TÖLTÉS látható mindaddig, míg az adó és valamelyik vevő (villanáscsoport) nem töltődött fel teljesen. Mielőtt felvételt készít, ellenőrizze, hogy a TÖLTÉS nem látható-e az LCD-panelen.

Vakus fényképezés vezeték nélküli funkciók alkalmazásával

Vezeték nélküli rendszernél szükségtelen a következő funkciók beállítása a vevőkön, amelyek konfigurálása az adó beállításai alapján automatikus. Ez a normál vakus fényképezéshez nagyon hasonló vezeték nélküli vakus fényképezést tesz lehetővé.

Megjegyzés

 • Minden vevőn manuálisan is beállíthatja a vaku-expozíciókompenzációt és a vaku hatóterületét.
 • Ha az adó egy EL-5, akkor a felvételhez vezeték nélküli szinkronizálás második redőnyre is lehetséges további, vevőként beállított Canon Speedlite vakukkal. A kompatibilis Speedlite vakuk részletes adatait lásd a Kiegészítő információban ().

Több adóegység használata

Több eszköz is beállítható adóként. Az azonos megvilágítással (azonos vevőkkel) történő vezeték nélküli vakus fényképezés más fényképezőgépekkel is lehetséges, amennyiben átváltja azt a fényképezőgépet, amelyhez az adó kapcsolódik.

Ha több adót használ, az LCD-panelen MÁSODLAGOS ADÓVAKU látható.

Figyelem!

 • Ha a HIVATKOZÁS lámpák nem világítanak, vagy az LCD-panelen Az adó nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz látható, akkor a Speedlite vakuk nem kapcsolódnak. Az átviteli csatorna és a vezeték nélküli rádiós azonosító ellenőrzése után indítsa újra az adókat.
 • Vezeték nélküli vakus fényképezés esetén ne legyen több összesen 16 adónál és vevőnél a rendszerben.

Megjegyzés

 • A vakus fényképezés akkor is lehetséges, ha az adó egy másodlagos adó.