A vakuvillantás korlátozása túlmelegedés miatt

A folyamatos, stroboszkóp- vagy tesztvillantás ismételt használata rövid időközönként a vakufej, akkumulátor, és az akkumulátorrekeszhez közeli részek felmelegedését okozhatja.

Az ismétlődő vakuvillantás fokozatosan, kb. 4 másodpercre növeli a működtetési időközt annak érdekében, hogy ne merüljön le, illetve ne sérüljön meg a vakufej a túlmelegedés miatt. Ha ebben az állapotban továbbra is használja, akkor automatikusan korlátozódik a vakuvillantás.

Figyelje meg, hogy ha a vakuvillantás korlátozódik, akkor a magas hőmérséklet figyelmeztető ikonja látható, és a vakus fényképezés működtetési időköze automatikusan 8, illetve 20 mp lesz. (1. és 2. szintnek megfelelően).

Figyelmeztetés a túlmelegedésre

A két szint esetében különböző figyelmeztető ikon látható, ahogyan a belső hőmérséklet emelkedik. Ha az 1. szint elérése után tovább használja a vakut, akkor tovább lép a 2. szintre.

Kijelző / Hangjelzés 1. szint
(Működtetési időköz: kb. 8 mp)
2. szint
(Működtetési időköz: kb. 20 mp)
Ikon Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 1. szint Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 2. szint
LCD-panel megvilágítása Világít Villog
Hangjelzés A P.Fn-05 funkció [0] beállítása esetén: Figyelmeztető hangjelzés

Modellező lámpa: figyelmeztetés a túlmelegedésre

Ha a modellező lámpa felmelegszik, akkor az alábbi figyelmeztetés látható.

A figyelmeztetés törléséhez nyomja be egyenesen a botkormányt, vagy nyomja meg a Visszavonás gombot.

A modellező lámpa fényereje csökkenhet, vagy kikapcsolhat, ha a környezeti hőmérséklete túl magas.

Kijelzés 1. szint 2. szint
Ikon Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 1. szint Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 1. szint Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 2. szint Magas hőmérséklet (vakuműködés korlátozása) 2. szint
Bekapcsolva Kikapcsolva Bekapcsolva Kikapcsolva
Fényerő A maximális fényerő beállításakor: tompítva Ki

Figyelmeztetés az akkumulátor hőmérsékletének túlmelegedésére

Ha az akkumulátor felmelegszik, akkor az alábbi Ikon látható. Ezt követően a kijelző visszatér ugyanabba az állapotba, mint hőmérséklet-növekedés figyelmeztetéskor ().

Folyamatos villanások sáma és pihentetés ideje

Az alábbi táblázatban látható az egymást követő vakuvillanások száma a figyelmeztetés megjelenítéséig (1. szint), valamint a szükséges pihentetés időtartama, mielőtt a normál fényképezés folytatható.

Funkció Egymást követő vakuvillanások száma
az 1. figyelmeztetési szintig
Szükséges pihentetés becsült időtartama
Vaku hatóterülete
14 mm*1, 24–28 mm 35–200 mm
Folyamatos, maximális teljesítménnyel () Legalább 40 Legalább 85 Legalább 40 perc
Tesztvillantás ()
Stroboszkópvaku () Eltérő a vakukörülményektől függően -

Kézi vaku módban mérve a Canon tesztelőírásainak megfelelően.

Új, teljesen feltöltött LP-EL akkumulátoregység használatával

1: A széles panel használata esetén

Figyelem!

 • Folyamatos vakuhasználat után ne érjen hozzá a vakufejhez, az akkumulátorhoz és az akkumulátorrekesz környékéhez.

  Többszöri folyamatos vakuhasználat vagy rövid időn belüli több tesztvillantás után ne érjen hozzá a vakufejhez, az akkumulátorhoz és az akkumulátorrekesz környékéhez. A vakufej, az akkumulátor és az akkumulátorrekesz környéke felforrósodhat, és megérintésük égési sérülést okozhat.

Figyelem!

 • Ne nyissa ki és zárja le az akkumulátorrekesz fedelét olyankor, amikor a vakuvillantás korlátozott. Ez törli a vakuvillantás korlátozását, ami roppant veszélyes lehet!
 • A működtetési időköz meghosszabbodik, amint a vakufej felmelegszik, még akkor is, ha az 1. szintű figyelmeztetés még nem látható.
 • Miután megjelenik az 1 szintű figyelmeztetés, legalább 40 percig ne használja a Speedlite vakut.
 • Még ha abbahagyja is a használatát az 1. szintű figyelmeztetés megjelenését követően, megjelenhet a 2. szintű figyelmeztetés.
 • A ETTL vaku móddal történő fényképezés, illetve a magas hőmérséklet a táblázatban jelzettnél korábban is korlátozhatja a villanások számát.
 • A villanások számával kapcsolatos óvintézkedéseket lásd: Az első lépések és az alapvető műveletek, Stroboszkópvaku és Tesztvillantás.
 • Előfordulhat, hogy a környezeti tényezők, például a magas hőmérséklet meggátolja a fényképezést.
 • A Speedlite nem ad figyelmeztetést, ha a P.Fn-05 beállítása [1] (), akkor sem, ha a vakuvillantás korlátozott.
 • Nincs figyelmeztetés az LCD-panel megvilágításával, ha a C.Fn-22 beállítása [1] (), akkor sem, ha a vakufej felmelegszik.