Vezeték nélküli beállítások

Állítsa be az adót és a vevőt rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezéshez az E-TTL II / E-TTL automata vakuval az alábbiak szerint.

Beállítás adóként

 1. Válassza ki a Vezeték nélküli/összekapcsolt felvételkészítés beállításai lehetőséget a botkormánnyal.

 2. Állítsa be a Vezeték nélküli rádiós átvitelADÓ értéket.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a Vezeték nélküli rádiós átvitelADÓ lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 3. Válassza ki a kívánt aktiválási módot.

  • Nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válasszon ki egy elemet (1), majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • A botkormány vízszintes elmozdításával, illetve a Választótárcsa elforgatásával válassza ki a MIND, A:B vagy A:B C lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.

Beállítás vevőként

 1. Állítsa be a Vezeték nélküli rádiós átvitelVEVŐ értéket.

  • Konfigurálja ezt a beállítást a vevőként használt Speedlite vakukon.
  • Válassza ki a Vezeték nélküli rádiós átvitelVEVŐ elemet, akárcsak az adó beállítása során.

Figyelem!

 • Normál vakus fényképezés előtt a VEZETÉK NÉLKÜLI KI lehetőség kiválasztásával törölje a vezeték nélküli (adó/vevő) beállításokat.

Az átviteli csatorna / vezeték nélküli rádiós azonosító beállítása

Állítsa be az adó átviteli csatornáját és vezeték nélküli rádiós azonosítóját az alábbiak szerint. Mind az adón, mind a vevőkön ugyanazt a csatornát és azonosítót állítsa be. A vevőre vonatkozó utasításokat lásd a vezeték nélküli rádiós átvitel vevő funkcióval rendelkező Speedlite vaku kezelési kézikönyvében.

Figyelem!

 • Állítson be különböző vezeték nélküli rádiós azonosítókat az egyes csatornákhoz, mert a rádióval vezérelt Speedlite vakukkal rendelkező rendszerek közötti interferencia akkor is előfordulhat, ha az egységeket különböző átviteli csatornákra állították be.
 1. Nyomja be egyenesen a botkormányt.

 2. Válassza ki az (1) elemet.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válassza ki a csatornát, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 3. Állítson be egy átviteli csatornát.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válassza ki a AUTO elemet, vagy az 1–15 csatornák egyikét, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 4. Válassza ki a (2) elemet.

  • Válassza ki az azonosító elemet az átviteli csatorna beállításával azonos módon, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 5. Állítsa be a vezeték nélküli rádiós azonosítóját.

  • A botkormány vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával beállítandó pozíciót (számjegyet), majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • A botkormány függőleges elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válasszon ki egy számot 0–9 között, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • Adjon meg egy négyjegyű számot ugyanígy, majd válassza az OK lehetőséget.
  • A HIVATKOZÁS lámpa zöld fénnyel világít, ha a kommunikáció létrejött az adó és a vevő között.

Adó átviteli csatornák keresése és beállítása

A rádiójelek erősségének vizsgálata és az adó átviteli csatornáinak beállítása manuálisan és automatikusan is lehetséges. A csatorna [AUTO] értékre állításával a Speedlite a legerősebb jelet biztosító csatornára áll. Ha a csatornát manuálisan állítja be, a beállítás során áttekintheti a keresés eredményeit.

 • Keresés [AUTO] beállítással

  1. Nyomja meg a ALMENÜ gombot.

  2. Futtassa a keresést.

   • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a KERESÉS lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
   • Válassza a OK lehetőséget.
   • A rendszer elvégzi a keresést, és a legerősebb jelet biztosító csatornát állítja be.
 • Keresés egy csatorna (1–15) beállítása esetén

  1. Nyomja meg a ALMENÜ gombot.

  2. Futtassa a keresést.

   • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a KERESÉS lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
   • Válassza a OK lehetőséget.
   • A rendszer elvégzi a keresést, és megjeleníti a jelerősségek grafikonját.
   • A grafikonban a magasabb csúcsok erősebb jelet jeleznek.

  3. Állítsa be a csatornát.

   • A botkormány vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válasszon ki egy csatornát az 1–15 tartományból.
   • A csatorna beállításához nyomja be egyenesen a botkormányt.

HIVATKOZÁS lámpa és csatlakozásjelző

A kapcsolat állapotát a HIVATKOZÁS lámpa állapota vagy az LCD-panelen lévő ikon alapján határozhatja meg.

Állapot Leírás Művelet
Világít Csatlakozva
Ki Nincs csatlakozva Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót
Ki Túl sok egység Összesítve nem haladható meg a 16 adó és vevő
Ki Hiba Indítsa újra az adókat és a vevőket
Világít Csatlakozva*1
Világít Csatlakozva*2

1: Amikor az adó felőli oldal másodlagos adóhoz csatlakozik

2: Amikor az adó felüli oldal összekapcsolt felvételkészítéshez csatlakozik

Kijelzés Leírás Művelet
Adóvaku vezeték nélküli kapcsolata / Vevő vaku vezeték nélküli kapcsolata Csatlakozva
Az adó nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz / A vevő nincs csatlakoztatva Nincs csatlakozva Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót
Hiba az adó vaku vezeték nélküli kapcsolatában / Hiba a vevő vaku vezeték nélküli kapcsolatában Túl sok egység Összesítve nem haladható meg a 16 adó és vevő
Hiba Indítsa újra az adókat és a vevőket
MÁSODLAGOS ADÓVAKU Csatlakozva*1

1: Amikor az adó felőli oldal másodlagos adóhoz csatlakozik

Figyelem!

 • A vevők csak akkor villannak, ha az adó és a vevő csatorna megegyezik. Állítsa mindkettőt ugyanarra az értékre, vagy állítsa mindkettőt [AUTO] értékre.
 • A vevőegységek csak akkor villannak, ha az adó és a vevő vezeték nélküli rádiós azonosítója megegyezik. Mindkettőn ugyanazt az értéket állítsa be.

Adóvaku villantása be/ki

Beállíthatja, hogy az adó együtt villanjon-e a vezeték nélkül vezérelt vevőivel. Ha az adó villantás engedélyezi, akkor az A villanáscsoporttal villan együtt.

 1. Nyomja be egyenesen a botkormányt.

 2. Válassza ki az (1) ábrán látható lehetőséget.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elfordításával válasszon egy elemet, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 3. Adóvaku villantásának beállítása

  • A botkormány vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával engedélyezze vagy tiltsa le az adó villantást, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
   • Adóvaku villantása BE: Adóvaku villantása be
   • Adóvaku villantása KI: Adóvaku villantása ki

Megjegyzés

 • Az adó villantás letiltásával a rendelkezésre álló vakuteljesítmény tartomány 1/1024-ről 1/8192-re bővül.

Modellező lámpa vezeték nélküli be/kikapcsolása

A kapcsolódó adó és vevőegységek modellező lámpája be- és kikapcsol, ha megnyomja az adó LAMP gombját, amikor az EL-5 adó vagy vevő. Ezen a módon egyszerűen, mindössze az adó működtetésével ellenőrizheti a téma több Speedlite által létrehozott árnyékait. Az adó fényképezőgép exponálógombjának megnyomása a vevők modellező lámpáit is teljesen kikapcsolja.

Figyelem!

 • Amikor az adó vakuját letiltja a LAMP gomb nem aktiválja az adó modellező lámpáját.
 • A KI vaku módra beállított villanáscsoportok modellező lámpáit és egyéb nem villanó csoportokat nem aktiválják.
 • Mialatt a modellező lámpa világít, bármely módosítás a vaku módokon és villanáscsoportokon nem befolyásolja a lámpa aktuális világítási állapotát. A beállítások módosítása előtt kapcsolja ki szükség szerint az adó modellező lámpáját.

Megjegyzés

 • A vevők modellező lámpáit még egy másodlagos adóval is be- és kikapcsolhatja.
 • Az egyes modellező lámpák megvilágításának fényereje és időtartama az egyes vevők beállításaitól függ.
 • A modellező lámpák megvilágítási parancsainak jelzésére a Modellező lámpa jelzőfénye (1) a villanáscsoport vezérlés adataiban nem szükségszerűen egyezik meg a vevők modellező lámpáinak aktuális állapotával.