U slučaju problema

Postupanje u slučaju poruka o pogreškama

Za uklanjanje uzroka pogrešaka prikazanih na zaslonu fotoaparata pogledajte ove primjere korektivnih radnji. Kad se pojave pogreške, Mreža na fotoaparatu treperi indikator i na LCD pokazivaču prikazan je broj pogreške. Pojedinosti o pogrešci možete provjeriti i tako da otvorite [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke] → [Error description / Opis pogreške].

Kliknite na sljedeće brojeve pogrešaka kako biste prešli na odgovarajući odjeljak.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 48
61 62 64 65
71 72 73
81
91
121 125 127
130 131 132 134 135

11: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • U slučaju [Smartphone / Pametni telefon], je li aktivna aplikacija Camera Connect?

  • Uspostavite vezu uz pomoć aplikacije Camera Connect ().
 • U slučaju [EOS Utility], je li aktivna aplikacija EOS Utility?

  • Pokrenite EOS Utility i pokušajte ponovo uspostaviti vezu ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog ključa za šifriranje za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se ključevi za šifriranje ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan ključ za šifriranje ().

12: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Jesu li odredišni uređaj i pristupna točka uključeni?

  • Uključite odredišni uređaj i pristupnu točku te zatim malo pričekajte. Ako još uvijek ne možete uspostaviti vezu, izvedite postupke za ponovno uspostavljanje veze.

21: No address assigned by DHCP server / DHCP poslužitelj nije dodijelio nijednu adresu

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je IP adresa podešena na [Auto setting / Automatsko podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako ne koristite DHCP poslužitelj, podesite postavke nakon podešavanja IP adrese na [Manual setting / Ručno podešavanje] na fotoaparatu ().

Provjerite na DHCP poslužitelju

 • Je li DHCP poslužitelj uključen?

  • Uključite DHCP poslužitelj.
 • Ima li dovoljno adresa za dodjeljivanje DHCP poslužiteljem?

  • Povećajte broj adresa koje dodjeljuje DHCP poslužitelj.
  • Uklonite iz mreže adrese koje je DHCP poslužitelj dodijelio uređajima kako biste smanjili broj adresa koje se koriste.
 • Radi li DHCP poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DHCP poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DHCP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DHCP poslužitelj može koristiti.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

Napomena

 • Postupanje u slučaju poruka o pogreškama 21 – 23

 • Sljedeće točke provjerite također u slučaju pogrešaka s brojevima 21 – 23.

  Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje podešena na [Open system / Otvoreni sustav]. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

22: No response from DNS server / Nema odgovora iz DNS poslužitelja

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je DNS adresa podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako se ne koristi DNS poslužitelj, podesite DNS adresu fotoaparata na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese DNS poslužitelja sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi DNS poslužitelja (, ).

Provjerite na DNS poslužitelju

 • Je li DNS poslužitelj uključen?

  • Uključite DNS poslužitelj.
 • Jesu li točne postavke DNS poslužitelja za IP adrese te pripadajuća imena?

  • Na DNS poslužitelju provjerite jesu li pravilno unesene IP adrese te pripadajuća imena.
 • Radi li DNS poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DNS poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DNS poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DNS poslužitelj može koristiti.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

23: Device with same IP address exists on selected network / U odabranoj mreži postoji uređaj s istom IP adresom

 • Koristi li drugi uređaj u mreži fotoaparata istu IP adresu kao i fotoaparat?

  • Promijenite IP adresu fotoaparata kako biste spriječili korištenje adrese koju već ima drugi uređaj u toj mreži. Ili promijenite IP adresu uređaja koji ima istu adresu.
  • Ako je IP adresa fotoaparata podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje] u mrežnim okruženjima koja koriste DHCP poslužitelj, promijenite postavku u [Auto setting / Automatsko podešavanje] ().

41: Cannot connect to FTP server / Nije moguće povezivanje s FTP poslužiteljem

Provjerite na fotoaparatu

 • Proxy poslužitelj fotoaparata podešen je na [Enable/Omogućeno]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako se ne koristi proxy poslužitelj fotoaparata, podesite postavku proxy poslužitelja na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Jesu li postavke [Address setting / Postavka adrese] i [Port No. / Br. porta] na fotoaparatu usklađene s postavkama proxy poslužitelja?

  • Podesite adresu proxy poslužitelja fotoaparata i broj porta u skladu s onima na proxy poslužitelju ().
 • Jesu li postavke proxy poslužitelja fotoaparata pravilno podešene na DNS poslužitelju?

  • Provjerite je li na DNS poslužitelju pravilno podešena adresa proxy poslužitelja [Address/Adresa].
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese FTP poslužitelja sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi FTP poslužitelja ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog ključa za šifriranje za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se ključevi za šifriranje ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan ključ za šifriranje ().

 • Odgovara li na fotoaparatu [Port number setting / Postavka broja porta] za FTP poslužitelj stvarnom broju porta FTP poslužitelja?

  • Podesite isti broj porta (obično 21 za FTP/FTPS ili 22 za SFTP) na fotoaparatu i FTP poslužitelju. Podesite broj porta na fotoaparatu kako bi odgovarao broju porta FTP poslužitelja ().
 • Jesu li postavke proxy poslužitelja fotoaparata pravilno unesene na DNS poslužitelju?

  • Provjerite je li na DNS poslužitelju pravilno podešen naziv [Server name / Naziv poslužitelja] FTP poslužitelja. Provjerite je li na fotoaparatu pravilno podešen naziv [Server name / Naziv poslužitelja] za FTP poslužitelj ().

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Radi li FTP poslužitelj pravilno?

  • Podesite računalo pravilno kako bi funkcioniralo kao FTP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu FTP poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.
 • Je li FTP poslužitelj uključen?

  • Uključite FTP poslužitelj. Poslužitelj se možda isključio zbog moda smanjene potrošnje energije.
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese FTP poslužitelja (u [Address/Adresa]) sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi FTP poslužitelja ().
 • Je li FTP poslužitelj podešen tako da ograničava pristup na samo neke IP adrese?

  • Provjerite IP adresu fotoaparata u [Confirm settings / Provjera postavki] () i promijenite postavke FTP poslužitelja.
 • Je li uključen vatrozid ili drugi sigurnosni softver?

  • Neki sigurnosni softveri koriste vatrozid za ograničenje pristupa FTP poslužitelju. Promijenite postavke vatrozida kako biste dopustili pristup FTP poslužitelju.
  • Možda ćete moći pristupiti FTP poslužitelju podesite li na fotoaparatu [Passive mode / Pasivni način rada] na [Enable/Omogućeno] ().
 • Spajate li se na FTP poslužitelj putem širokopojasnog usmjernika?

  • Neki širokopojasni usmjernici koriste vatrozid za ograničenje pristupa FTP poslužitelju. Promijenite postavke vatrozida kako biste dopustili pristup FTP poslužitelju.
  • Možda ćete moći pristupiti FTP poslužitelju podesite li na fotoaparatu [Passive mode / Pasivni način rada] na [Enable/Omogućeno] ().

Provjerite na proxy poslužitelju

 • Je li proxy poslužitelj uključen?

  • Uključite proxy poslužitelj.
 • Radi li proxy poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke proxy poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao proxy poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu proxy poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

43: Cannot connect to FTP server. Error code received from server. / Nije moguće povezivanje s FTP poslužiteljem. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

Provjerite na proxy poslužitelju

 • Je li proxy poslužitelj uključen?

  • Uključite proxy poslužitelj.
 • Radi li proxy poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke proxy poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao proxy poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu proxy poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Jeste li premašili maksimalan broj veza FTP poslužitelja?

  • Odspojite neke mrežne uređaje s FTP poslužitelja ili povećajte maksimalan broj veza.

44: Cannot disconnect FTP server. Error code received from server. / FTP poslužitelj ne može se isključiti. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

 • Ova pogreška proizlazi iz nemogućnosti isključivanja FTP poslužitelja iz bilo kojeg razloga.

  • Ponovno pokrenite FTP poslužitelj i fotoaparat.

45: Cannot login to FTP server. Error code received from server. / Nije moguća prijava na FTP poslužitelj. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li na fotoaparatu pravilno podešena postavka []?

  • Provjerite ime za prijavu koje se koristi za pristup FTP poslužitelju. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točno ime za prijavu ().
 • Je li na fotoaparatu pravilno podešena postavka [Login password / Zaporka za prijavu]?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za prijavu ().

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Omogućuju li korisnička prava za FTP poslužitelj čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem?

  • Podesite korisnička prava za FTP poslužitelj tako da omogućuju čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem.
 • Jesu li za naziv mape podešene kao odredište prijenosa na FTP poslužitelju korišteni ASCII znakovi?

  • Koristite ASCII znakove za naziv mape.

46: For the data session, error code received from FTP server / Za podatkovnu sesiju primljen je kôd pogreške s FTP poslužitelja

Provjerite na FTP poslužitelju

 • FTP poslužitelj prekinuo je vezu.

  • Restartajte FTP poslužitelj.
 • Omogućuju li korisnička prava za FTP poslužitelj čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem?

  • Podesite korisnička prava za FTP poslužitelj tako da omogućuju čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem.
 • Dopuštaju li korisnička prava pristup odredišnoj mapi na FTP poslužitelju?

  • Podesite korisnička prava za pristup odredišnoj mapi na FTP poslužitelju kako biste dopustili pohranu snimaka s fotoaparata.
 • Je li FTP poslužitelj uključen?

  • Uključite FTP poslužitelj. Poslužitelj se možda isključio zbog moda smanjene potrošnje energije.
 • Je li tvrdi disk FTP poslužitelja pun?

  • Povećajte dostupni prostor na tvrdom disku.

48: Security of the connection to the target server cannot be verified. If you trust this server and connect, set [Trust target server] to [Enable]. / Nije moguće provjeriti sigurnost veze s odredišnim poslužiteljem. Ako vjerujete ovom poslužitelju i povežete se, podesite [Trust target server / Vjeruj odredišnom poslužitelju] na [Enable/Omogućeno].

 • Ova se pogreška događa zbog neuspjele potvrde sigurnosti odredišnog poslužitelja pri povezivanju putem FTPS-a.

  • Provjerite je li certifikat pravilno podešen.
  • Promijenite [Trust target server / Vjeruj odredišnom poslužitelju] na [Enable/Omogućeno] ako želite vjerovati odredišnim poslužiteljima bez obzira na postavke certifikata.

61: Selected SSID wireless LAN network not found / Nije pronađena bežična LAN mreža s odabranim SSID-om

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li SSID podešen na fotoaparatu istovjetan onome na pristupnoj točki?

  • Provjerite SSID na pristupnoj točki i zatim podesite isti SSID na fotoaparatu ().

Što provjeriti na pristupnoj točki

 • Je li pristupna točka uključena?

  • Uključite pristupnu točku.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki ().

62: No response from wireless LAN terminal / Nema odgovora iz priključnice bežičnog LAN-a

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li fotoaparat podešen za komunikaciju u infrastrukturnom načinu rada?

  • Podesite fotoaparat za komunikaciju u ad hoc modu.

Što provjeriti na drugom uređaju?

 • Postoji li u blizini uređaj za ad hoc komunikaciju s fotoaparatom?

  • Podesite drugi uređaj za ad hoc komunikaciju u blizini fotoaparata.

64: Cannot connect to wireless LAN terminal / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode šifriranja?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode šifriranja: WEP, TKIP i AES ().
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

65: Wireless LAN connection lost / Bežična LAN veza se prekinula

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.
 • Veza s bežičnim LAN-om je iz nekog razloga izgubljena i ne može se obnoviti.

  • Mogući su razlozi za to sljedeći: prekomjeran pristup pristupnoj točki s drugog uređaja, mikrovalna pećnica ili sličan uređaj u blizini (koji ometa IEEE 802.11n/g/b (valno područje od 2,4 GHz)) ili utjecaj kiše ili visoke vlage.

71: Cannot connect to receiver camera / Povezivanje s primateljskim fotoaparatom nije moguće

 • Primjenjujete li pravilan postupak za uspostavu veze s prijemnim fotoaparatom?

  • Upravljajte prijemnim fotoaparatima slijedeći odgovarajuće upute.
 • Jesu li prijemni fotoaparati predaleko od pošiljateljskog fotoaparata?

  • Približite prijemne fotoaparate pošiljateljskom fotoaparatu?

72: Cannot connect to sender camera / Povezivanje s pošiljateljskim fotoaparatom nije moguće

 • Primjenjujete li pravilan postupak za uspostavu veze s pošiljateljskim fotoaparatom?

  • Upravljajte pošiljateljskim fotoaparatom slijedeći odgovarajuće upute.
 • Je li pošiljateljski fotoaparat predaleko od sporednih fotoaparata?

  • Približite pošiljateljski fotoaparat prijemnim fotoaparatima.

73: Could not synchronize the time / Nije moguće sinkronizirati vrijeme

 • Primjenjujete li pravilan postupak za uspostavu veze između pošiljateljskog i prijemnih fotoaparata?

  • Rukujte pošiljateljskim i prijemnim fotoaparatima prema odgovarajućim uputama ().
 • Je li pošiljateljski fotoaparat predaleko od sporednih fotoaparata?

  • Dodatno međusobno približite pošiljateljski i prijemne fotoaparate.

81: Wired LAN connection lost / Žična LAN veza se prekinula

 • Je li LAN kabel čvrsto spojen?

  • Ponovno LAN kabelom povežite fotoaparat i poslužitelj. Budući da su se možda prekinuli vodiči kabela, pokušajte uređaje povezati drugim kabelom.
 • Je li uključen hub ili usmjernik?

  • Uključite hub ili usmjernik.
 • Je li poslužitelj uključen?

  • Uključite poslužitelj. Poslužitelj se možda isključio zbog moda smanjene potrošnje energije.

91: Other error / Druga pogreška

 • Došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena brojevima od 11 do 83.

  • Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

121: Not enough free space on server / Na poslužitelju nema dovoljno slobodnog prostora

 • Na odredišnom web poslužitelju nema dosta slobodnog prostora.

  • Obrišite nepotrebne snimke s web poslužitelja, provjerite slobodan prostor i ponovno pokušajte sa slanjem.

125: Check the network settings / Provjerite mrežne postavke

 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

127: An error has occurred / Došlo je do pogreške

 • Dok je fotoaparat spojen na web servis, došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena kodovima od 121 do 126.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again / Poslužitelj je trenutačno zauzet. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.

 • Stranica image.canon trenutačno je zauzeta.

  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

131: Try again / Pokušajte ponovno

 • Došlo je do pogreške prilikom povezivanja na image.canon putem Wi-Fi veze.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

132: Error detected on server
Try again later / Otkrivena je pogreška na poslužitelju.
Pokušajte ponovno kasnije.

 • Stranica image.canon trenutačno je izvan mreže radi održavanja.

  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

134: Set the correct date and time / Podesite točno datum i vrijeme.

 • Postavke datuma, vremena i vremenske zone nisu točne.

  • Provjerite postavke [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Zona].

135: Web service settings have been changed / Promijenjene su postavke web-servisa.

 • Promijenjene su postavke za image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.

Vodič za rješavanje problema

Otklonite probleme s fotoaparatom provjerom fotoaparata i spojenih uređaja prema opisu u ovom odjeljku. Ako primjena ovih savjeta ne riješi problem, za dodatne informacije o proizvodu i savjete o rukovanju proizvodom obratite se Canonovom servisnom centru.

Nije moguć prijenos snimaka na FTP poslužitelj.

 • Ako ćete snimke nakon snimanja prebacivati na FTP poslužitelj, postavite preklopku za fotografiranje / snimanje videozapisa na Snimanje fotografija.

  Prijenos snimaka nije moguć ako je preklopka za fotografiranje / snimanje videozapisa postavljena na Videozapisi.

Nije moguće povezano snimanje.

 • Za povezano snimanje postavite preklopku za fotografiranje / snimanje videozapisa na Snimanje fotografija.

  Povezano snimanje nije moguće ako je preklopka za fotografiranje / snimanje videozapisa postavljena na Videozapisi.

Fotoaparat se zagrijava i brzina prijenosa opada.

 • Kontinuirani bežični rad tijekom dužeg razdoblja pri visokim temperaturama može uzrokovati povećanje unutarnje temperature fotoaparata i usporavanje prijenosa podataka.

Mjere opreza u vezi s komunikacijskim funkcijama

U slučaju sporijeg prijenosa, prekinutih veza, isprekidanog prikaza slike ili drugih problema tijekom korištenja komunikacijskih funkcija, pokušajte primijeniti sljedeće korektivne mjere.

 • Mjesto postavljanja pristupne točke i antene

  • Pri uporabi fotoaparata u zatvorenom prostoru, postavite pristupnu točku u istu prostoriju u kojoj snimate.
  • Postavite uređaj tako da između njega i fotoaparata ne bude ljudi ili predmeta.
  • Postavite uređaj na više mjesto od fotoaparata.
  • Postavite uređaj što bliže fotoaparatu. Važno je naglasiti da uporaba na otvorenom za lošeg vremena ometa radijske valove i može prekinuti vezu.
 • Obližnji elektronički uređaji

  Ako brzina prijenosa bežičnog LAN-a padne zbog smetnji na sljedećim elektroničkim uređajima, prestanite ih koristiti ili uspostavite vezu dalje od njih. Osim toga, problem može riješiti prebacivanje na žičnu LAN mrežu.

  • U bežičnim mrežama sa standardom IEEE 802.11b/g/n fotoaparat komunicira na 2,4 GHz. Iz tog razloga se brzina prijenosa putem bežičnog LAN-a može smanjiti ako u blizini ima Bluetooth uređaja, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona, mikrofona, pametnih telefona ili sličnih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.

Sigurnost

Ako nisu pravilno podešene sigurnosne postavke, mogu se pojaviti sljedeći problemi.

 • Praćenje prijenosa

  Zlonamjerne treće strane mogu pratiti prijenos u bežičnom LAN-u i pokušati preuzeti podatke koje šaljete.

 • Neovlašten pristup mreži

  Zlonamjerne treće strane mogu neovlašteno pristupiti mreži koju koristite i ukrasti, preinačiti ili uništiti informacije. Možete također postati žrtvom drugih vrsta neovlaštenog pristupa kao što je lažno predstavljanje (gdje netko preuzima određeni identitet kako bi mogao pristupati informacijama za koje nema dopuštenje) ili "springboard" napad (gdje netko ostvari neovlašteni pristup vašoj mreži kako bi je koristio kao odskočnu dasku za prikrivanje svojih napada na druge sustave).

Preporuča se upotreba odgovarajućih sustava i funkcija za temeljito osiguranje mreže i sprječavanje pojave te vrste problema.

Provjera mrežnih postavki

 • Windows

  Otvorite Windows [Command Prompt / Naredbeni redak], zatim unesite ipconfig/all i pritisnite tipku Enter. Osim IP adrese dodijeljene računalu, prikazuje se i maska podmreže, pristupnik i podaci o DNS poslužitelju.

 • macOS

  U macOS-u otvorite aplikaciju [Terminal], utipkajte ifconfig -a i pritisnite tipku Return. IP adresa dodijeljena računalu prikazana je u stavci [en0] uz [inet], u formatu "***.***.***.***".

  Informacije o aplikaciji [Terminal] potražite u datotekama pomoći za macOS.

Kako biste spriječili korištenje iste IP adrese za računalo i druge uređaje u mreži pri ručnom podešavanju IP adrese dodijeljene fotoaparatu (), promijenite krajnji desni broj.

Primjer: 192.168.1.10